Oružje

Koje oružje je zabranjeno?
 
Oružje kategorije A, odnosno:
  • vojni projektili s eksplozivnim punjenjem i bacači
  • automatsko vatreno oružje
  • vatreno oružje koje je skriveno u drugim predmetima
  • streljiva s probojnim, eksplozivnim ili zapaljivim projektilima te projektili za takvo streljivo
  • streljivo za pištolje i revolvere s projektilom koje ima ekspanzijski učinak i meci za takvo streljivo osim streljiva za lov ili športsko oružje za osobe kojima je dozvoljeno koristiti ga
  • vojno oružje
  • eksplozivno oružje i njegovi dijelovi
  • posebna oprema sukladno posebnom zakonu
  • oružje koje je izrađeno ili prerađeno bez odobrenja za promet s oružjem, osim oružja iz točke 3. kategorije C i točke 2. kategorije D
  • poluautomatsko vatreno oružje za civilnu uporabu, koje je slično automatskom vatrenom oružju.


Može li se oružje posuditi stranim državljanima?

Držati ili držati i nositi oružje prema odredbama Zakona o oružju mogu samo stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju poslovne dozvole ili odobrenja za stalni boravak i ispunjavaju uvjete iz članka 10. stavka 2. točke 1., 2., 3., 4., 5. i 6. i stavka 3. Zakona o oružju.

Dakle, oružje se može posuđivati samo osobama kojima je izdan oružni list pod uvjetima propisanim Zakonom o oružju (NN 63/07). Ukoliko se radi o stranim državljanima koji nisu u opisanom statusu i nije im izdan oružni list temeljem Zakona o oružju, svako posuđivanje oružja tim osobama, kršenje je odredbi Zakona o oružju. 


Da li je davanje na korištenje oružja pravnih osoba isto što i posuđivanje oružja?

Člankom 33. Zakona o oružju propisano je da pravne osobe koje posjeduju oružje na temelju odobrenja za držanje oružja smiju ga, radi obavljanja poslova za koje su registrirane, davati na korištenje osobama koje ispunjavaju uvjete propisane navedenim Zakonom.      

Dakle navedeno se ne odnosi na posuđivanje oružja koje je u vlasništvu pravnih osoba, već na davanje oružja na korištenje radi obavljanja poslova za koje su te pravne osobe registrirane, a oružje se može dati na korištenje samo fizičkim osobama koje ispunjavaju Zakonom o oružju propisane uvjete. 

Koje se oružje može posuđivati?

Člankom 34. Zakona o oružju propisano je da se posuđivati smije samo oružje za lov i sport, te staro oružje.

Oružje se smije posuđivati samo osobama koje imaju oružni list za takvu vrstu oružja ili odobrenje za nabavu takve vrste oružja ili odobrenje za sakupljanje starog oružja.

Bez obzira da li se primjenjuje stari Zakon o oružju ili novi, tumačenje propisa je isto.

Naime, da li će se raditi o predaji oružja samo radi čuvanja ili s pravom korištenja, ovisi o dogovoru onoga koji predaje oružja i onoga koji prima oružje, ali i od vrste oružja i oružnog lista kojeg ima onaj koji prima oružje. Naime, predaje li se oružje samo radi čuvanja, pod ''takvim oružjem'', zakonodavcu je važno radi li se o vatrenom oružju ili samostrelu, dok je mogućnost korištenja vezana uz činjenicu radi li se o lovačkom, sportskom ili oružju za samoobranu, odnosno posjeduje li osoba koja prima oružje oružni list čija je svrha ista, dok režim primatelja oružja može biti i za kategoriju veći (npr. oružni list za držanje i nošenje oružja u svrhu lova).

Dakle, kada je o posuđivanju oružja riječ, naglasak je na ispunjavanju Zakonom o oružju propisanih uvjeta osobe kojoj se posuđuje oružje, a ne na vrsti, marki ili modelu oružja.

Da li je moguće ilegalno oružje predati dragovoljno?

Sukladno odredbama članka 97. Zakona o oružju (NN 63/07., 146/08. i 59/12.) građani koji nedozvoljeno posjeduju oružje kategorije A, B i C (pištolji, puške, poluautomatsko i automatsko oružje, vojno oružje, eksplozivna sredstva, bombe, streljivo i ostalo oružje) imaju obavezu i mogućnost prijaviti posjedovanje takvog oružja najbližoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji radi predaje.
Policija će preuzeti oružje i streljivo na mjestu na kojem se ono nalazi te o predaji oružja izdati građaninu potvrdu.
Ako građani dragovoljno predaju oružje koje nedozvoljeno posjeduju, a prije poduzimanja izvidnih radnji policije sukladno Zakonu o prekršajima i započinjanja izvida kaznenih djela te hitnih istražnih radnji sukladno Zakonu o kaznenom postupku, odnosno početka primjene policijskih ovlasti utvrđenih Zakonom o policiji, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak.“