početna > Policija > Policijska akademija > Visoka policijska škola > Studij > Diplomirani kriminalist - nastavak studija

Diplomirani kriminalist - nastavak studija

Na temelju Odluke stručnog vijeća Visoke policijske škole od 12. veljače 2009. godine, studenti koji su diplomirali na Visokoj policijskoj školi i stekli zvanje diplomirani kriminalist od 09. ožujka 2009. godine mogu se upisati izravno u drugu godinu / četvrti semestar specijalističkog diplomskog stručnog studija Kriminalistika.


Odluka stručnog vijeća Visoke policijske škole o nastavaku studija studenata Stručnog studija diplomirani kriminalist, Visoke policijske škole u Zagrebu na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Kriminalistika

 
U tom semestru student obvezno upisuje kolegije : 
te tri od slijedećih izbornih kolegija:
Student polaže ispite prema rješenju koje sastavlja povjerenstvo imenovano od strane stručnog vijeća Visoke policijske škole u sastavu: dr. sc. Zvonimir Dujmović - predsjednik, mr. sc. Davor Štrk - član i mr. sc. Željko Karas - član. Nema izrade diplomskog rada.
 
Ispiti se pripremaju putem konzultacija, obvezne i preporučene literature.
Ispiti se polažu po sustavu 3 + 1, što znači, da se četvrti pute ispit polaže pred povjerenstvom. Stručno vijeće će donijeti odluku o postupku ukoliko student ne položi ispit pred povjerenstvom, te će ista biti objavljena na ovoj stranici.
 
U ispitnom roku student je dužan prijaviti ispit najkasnije pet radnih dana prije
održavanja ispita.
 
Student može odjaviti ispit najkasnije do 23.00 sata dan prije dana odrenenog
za polaganje pisanog ispita i u tom slučaju smatrat će se da ispit nije ni
prijavio.
 
Studentu koji ne odjavi ispit u propisanom roku, nastavnik će u
ispitnu listu upisati „Nije pristupio ispitu“ a tretirat će se kao da nije zadovoljio
na ispitu osim u iznimnim i opravdanim slučajevima temeljem pisane zamolbe
Povjerenstvu za studentska pitanja koju student mora dostaviti u roku 24 sata
od održanog ispita.
 
Studenti ispite prijavljuju i odjavljuju putem studentske službe na Visokoj policijskoj
školi. Molimo studente da koriste mogućnost konzultacija putem e-maila.
 
POPIS UPISNIH KOLEGIJA
 
Popis nastavnika i kolegija:
 
1. mr. sc. Stjepan Gluščić : Praktikum kaznenog procesnog prava
2. dr. sc. Krunoslav Antoliš: Računalna sigurnost
3. dr. sc. Joško Vukosav: Psihologija agresivnosti  
4. mr. sc. Stjepan Gluščić: Međunarodna policijska suradnja  
5. mr. sc. Damir Brnetić: Policijska etika
6. prof. dr. sc. Predrag Zarevski,  doc. dr. sc. Tajana Ljubin Golub: Kognitivni intervju
7. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović: Prevencija kriminaliteta  
8. dr. sc. Joško Vukosav, Krunoslav Borovec: Odnosi s javnošću  
9. mr. Ivan Nađ: Upravljanje rizikom
10. prof. dr. sc. Predrag Zarevski, doc. dr. sc. Tajana Ljubin Golub: Profiliranje

 
INFORMACIJE O UPISU
 
Prilikom upisa potrebno je predložiti:

 a) diplomu Visoke policijske škole o stečenom zvanju diplomirani kriminalist (presliku),

b) rodni list (presliku)

c) potvrdu o uplati troškova upisa (poštanska uplatnica)
  • iznos: 200,00 kn
  • žiro račun broj: 1001005-1863000160
  •  poziv na broj: 63 7005-713-22330
  • svrha: troškovi upisa na Visoku policijsku školu,
d) potvrdu o uplati troškova školarine (poštanska uplatnica) ili drugi dokaz o reguliranoj školarini (Ugovor o školovanju)
  • iznos: 1250,00 kn
  • žiro račun broj: 1001005-1863000160
  • poziv na broj: 63 7005-713-22322
  • svrha: troškovi školarine na Visokoj policijskoj školi,  
e) dvije fotografije veličine 4x6 cm
 
f) predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu.
 
Kod upisa potrebno je predočiti originale traženih isprava.
  
 
OBAVIJESTI
Upisi će se obaviti u razdoblju od 09. do 30. ožujka 2009. godine od 8.00 do 14.00 sati u studentskoj službi Visoke policijske škole u Zagrebu.

Sve detaljne podatke i obavijesti o upisu moguće dobiti telefonom na broj 01/2391333 (specijal 26 333), radnim danom od 10.00 do 14.00 sati.