Ustroj MUP RH

Korisni linkovi:

Ministarstvo unutarnjih poslova RH ustrojeno je temeljem Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova (NN br. 70/12, 140/13, 32/15, 11/17, 129/17 i 5/18)

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva unutarnjih poslova, nazivi upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug, način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova, način planiranja poslova, radno vrijeme, te druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA - SJEDIŠTE

 1. KABINET MINISTRA
 2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
 3. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ
 4. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST
 5. CENTAR ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA "IVAN VUČETIĆ" 
 6. RAVNATELJSTVO POLICIJE
 7. GLAVNO TAJNIŠTVO
 8. SAMOSTALNI SEKTOR ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE
 9. UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
 10. UPRAVA ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE
 11. UPRAVA ZA RAZVOJ, OPREMANJE I POTPORU
 12. UPRAVA ZA UPRAVNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

        1.     KABINET MINISTRA 

        2.  SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

        3.  SAMOSTALNA SLUŽBA ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

        4.  SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST

5. CENTAR ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA "IVAN VUČETIĆ"

        6.   RAVNATELJSTVO POLICIJE