Časopis "Policija i sigurnost" broj 4-2012.

ISSN 1848-428X

Impressum

 

Samanta ŠEĆER, Nevenka ŠKAVIĆ, Gordan MRŠIĆ: Zaštitna obilježja i trendovi krivotvorenja novčanica i kovanica eura

Darko MAVER: Kritički pogledi na razvoj i stanje kriminalistike u Sloveniji (1920. -2012.)

Damir JURAS: Povrede službene dužnosti policijskih službenika

Željko KARAS: Neke primjedbe o izdvajanju nezakonitih materijalnih dokaza

Petar VEIĆ: Normativna uređenost pohrane, obrade i čuvanja podataka molekularno-genetske analize u Republici Hrvatskoj

Sadmir KAROVIĆ: Kaznena djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava - zajedničke karakteristike

Irma KOVČO VUKADIN, Snježana MALOIĆ, Saša RAJIĆ: Policija i probacija - novi partneti u zaštiti zajednice?

 

Pogledi i mišljenja

Renata PRAŽETINA KALEB: Oblici mobinga i sudska zaštita žrtava mobinga

 

Policijsko postupanje i sudska praksa Europskog suda za ljudska prava

Ivan MATIJA: Prikaz sudske presude koja posredno ili neposredno dodiruje policijsko postupanje

 

Policijsko postupanje i sudska praksa

Željko KARAS: Sudska praksa o postupanju redarstvenih vlasti: posebne dokazne radnje, pretraga vozila odvjetnika, promjene postupovnog zakona u korist okrivljenika, odbijanje potpisivanja zapisnika

Branka ŽIGANTE ŽIVKOVIĆ: Sudska praksa prekršajnih sudova

 

Prikazi i osvrti

Stručni skup: Zaštita djeteta svjedoka u postupcima policije te kaznenom i prekršajnom postupku (Daša POREDOŠ LAVOR)

Prikaz knjige: Dalibor Čepulo (ur.) - STATUT PAŠKE OPĆINE - STATUTA COMMUNITATIS PAGI - Analiza kazni za prijestupe i delikte u Paškom statutu (Marijan ŠUPERINA)

 

SADRŽAJ POLICIJE I SIGURNOSTI 2012

Popis izdanja