početna > Dokumenti > Zaštita od požara > Naljepnice za označavanje vatrogasnih aparata

Naljepnice za označavanje vatrogasnih aparataNarudžba i evidencija naljepnica za označavanje vatrogasnih aparata
 

Pravna osoba ili obrtnik ovlašten za obavljane poslova održavanja vatrogasnih aparata predaje zahtjev za nabavu naljepnica putem tipiziranog obrasca u pisarnicu nadležne policijske uprave, uz koji prilaže dokaz o uplaćenoj naknadi za naljepnice (cijena naljepnica utvrđena je Rješenjem ministra unutarnjih poslova (NN 85/08)).

Obrazac zahtjeva se može dobiti u Policijskoj upravi ili ispisati sa službene web stranice MUP-a RH.

Zaprimljeni i odobreni zahtjevi do dvadesetog u tekućem mjesecu, izvršavaju se do kraja tekućeg mjeseca.

Izrađene naljepnice mogu se podizati, uz potpis o preuzimanju, u nadležnoj policijskoj upravi, od petnaestog sljedećeg mjeseca (prve izrađene naljepnice mogu se preuzimati od 15. srpnja 2009. godine).

Za sve nejasnoće i probleme oko podnošenja zahtjeva možete se obratiti na brojeve telefona:

  • 01 / 3788 150    Srećko Švoger
  • 01 / 3788 807    Sanda Zebić

Računi za izrađene naljepnice uzdavat će se kod preuzimanja naljepnica, a kako MUP nije obveznik PDV-a, pravne osobe i obrtnici nemaju pravo na povrat PDV-a i neće se izdavati R1 računi. Računi će sadržavati oznaku da su ispisani elektronski te će biti pravovaljani bez pečata i potpisa, kao i napomenu da PDV nije obračunat budući da MUP nije obveznik PDV-a. 

Pravne osobe i  obrtnici  su dužni u evidenciju o izvršenim periodičnim pregledima upisivati serijski broj naljepnice iz članka 11. Pravilnika o vatrogasnim aparatima, odnosno naljepnice sa slike 3.a ili 3.b iz Priloga 2 Pravilnika, odnosno naljepnice tip 3. Nije potrebno upisivati serijske brojeve naljepnica tip 1 i tip 2.

Naljepnice koje se oštete prije lijepljenja na vatrogasni aparat ili se greškom upišu ili izbuše netočni podaci, nije potrebno trajno čuvati niti vraćati, već svaka pravna osoba ili obrtnik ovlašteni za održavanje vatrogasnih aparata treba voditi internu evidenciju o uništenim naljepnicama.