Ravnopravnost spolova

 

 Prema definiciji ravnopravnost spolova znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

 

 

 

Ravnopravnost spolova jedno je od temeljnih načela pravne stečevine EU, a osiguranje jednakih mogućnosti i suzbijanje spolne diskriminacije opći cilj i sastavni dio svih njezinih programa i politika.

Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2014. do 2017.

Zakonom o ravnopravnosti spolova utvrđuju se opće osnove za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, te se definira i uređuje način zaštite od diskriminacije na temelju spola i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

Zakon o ravnopravnosti spolova

Nacionalna politika za ravnopravnost spolova osnovni je strateški dokument Republike Hrvatske koji se donosi s ciljem uklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanja stvarne ravnopravnosti spolova provedbom politike jednakih mogućnosti za razdoblje od 2011. do 2015. godine. 

Nacionalna politika za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015.

Koordinatorica za ravnopravnost spolova u Ministarstvu unutarnjih poslova

 

Statistički pokazatelji popunjenosti rukovodećih radnih mjesta prema spolu

 

Izvješće o provedenom istraživanju o samoprocjeni rodne osjetljivosti policijske prakse

 

 Nastradali  sudionici u prometnim nesrećama prema svojstvu i spolu

 

Četvrto i peto periodičko izvješće Republike Hrvatske prema članku 18. UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)