Osobna stanja građana

 

 Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91, 70/91- ispravak, 28/92, 113/93, 130/11)

  • Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu (NN 54/91, 3/92, 149/02, 146/09), (NAPOMENA – čl. 20. prestao je važiti stupanjem na snagu Pravilnika o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva (NN  65/12))
  • Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva (NN 65/12)
  • Pravilnik o utvrđivanju cijene obrasca domovnice (NN  41/00)
  • Pravilnik o načinu provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva (NN 118/12)

 

Zakon o prebivalištu (NN 144/12 i 158/13)

  • Pravilnik o sadržaju obrazaca i načina vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (NN  27/13)

 

Zakon o osobnoj iskaznici (NN  62/15)

  • Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica (NN 63/15)
  • Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica (NN 63/1530/16 i 70/18)

 

Zakon o matičnom broju (NN 9/92 i 66/02)

 

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN  77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 82/15)

  • Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica (NN  4/10, 22/10, 85/15, 118/15)
  • Pravilnik o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista (NN  4/10, 20/15, 118/15)
  • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdanim putnim ispravama u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (NN  89/10).