Poslovi s oružjem

 

Zakon o oružju (NN   63/07,  146/08,  59/12)

 • Pravilnik o Programu i načinu provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja (NN  130/12)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružju predanom Ministarstvu unutarnjih poslova (NN   49/08)
 • Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u postupku za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi (NN   33/08)
 • Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje vatrenog oružja (NN   22/13)
 • Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja (NN   22/13)
 • Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu (NN  33/08,  155/08 i  52/13)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta (NN  69/08, 88/09, 53/11, 70/11 i 81/11 - ispravak)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca isprava o oružju (NN   81/13)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene potvrde o primitku oružja i streljiva radi prijevoza (NN   22/95)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene osposobljavanja i ispita za pravilnu uporabu vatrenog oružja te visini naknade ispitnom povjerenstvu (NN  76/13)
 • Pravilnik o vrstama i dozvoljenim kalibrima oružja za samoobranu (NN  33/08)
 • Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u postupku za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi (NN   33/08)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružju predanom MUP-u (NN  49/08)
 • Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanju vatrenog oružja (NN   86/08)
 • Pravilnik o vrstama i dozvoljenim kalibrima športskog oružja (NN   35/08)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati ustanove i druge pravne osobe koje će osposobljavati građane za pravilnu uporabu vatrenog oružja (NN   130/12)
 • Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje poslova ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja (NN   15/13)