Promet na graničnim prijelazima


Objavljeno 22. siječnja 2019. godine (podaci se odnose na prethodni dan, 21. siječnja 2019.):

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40935 61669 102604 43983 60394 104377 206981
Željeznički 82 195 277 62 212 274 551
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 1 11 12 0 0 0 12
Zračni 463 873 1336 1851 1457 3308 4644
UKUPNO 41481 62748 104229 45896 62063 107959 212188
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 17184 24422 41606 18608 25494 44102 85708
vlakovi 29 19 48 29 20 49 97
teretna vozila 2237 5960 8197 3329 5882 9211 17408
autobusi 149 318 467 134 333 467 934
plovila 1 8 9 0 6 6 15
zrakoplovi 8 13 21 3 8 11 32
UKUPNO 19608 30740 50348 22103 31743 53846 104194
Odaberite datum: