početna > Vijesti > Promet na graničnim prijelazima

Promet na graničnim prijelazima


Objavljeno 26. travnja 2018. godine (podaci se odnose na prethodni dan, 25. travnja 2018.):

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 55376 91307 146683 54414 90183 144597 291280
Željeznički 70 207 277 73 223 296 573
Riječni 0 322 322 0 333 333 655
Pomorski 110 258 368 41 2117 2158 2526
Zračni 828 6457 7285 2110 6203 8313 15598
UKUPNO 56384 98551 154935 56638 99059 155697 310632
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 23914 33567 57481 23073 34320 57393 114874
vlakovi 23 13 36 27 10 37 73
teretna vozila 2942 7573 10515 3099 7352 10451 20966
autobusi 314 622 936 295 608 903 1839
plovila 3 60 63 3 27 30 93
zrakoplovi 8 67 75 6 56 62 137
UKUPNO 27204 41902 69106 26503 42373 68876 137982
Odaberite datum: