O nama

[ >>> Savjetovalište - početna stranica ]

Psihološko savjetovalište za studente Visoke policijske škole osnovano je s ciljem poboljšanja kvalitete života naših studenata bez njihove obveze plaćanja savjetovanja. Kao i na drugim visokim učilištima koja imaju ustrojena studentska savjetovališta, i naši studenti imaju jedinstvenu priliku koristiti učinkovitu i stručnu psihološku pomoć u okviru svog studija.

Naši ciljevi su:

  • poboljšanje kvalitete života,
  • razvoj životnih i akademskih vještina (poput komunikacijskih, socijalnih vještina, vještina ovladavanja stresom itd.),
  • poboljšanje akademske kompetencije i uspjeha,
  • tretman i rješavanje trenutnih tegoba,
  • prevencija razvoja psihičkih poremećaja.