početna > Policija > Ravnateljstvo policije

Ravnateljstvo policije

Policija je javna služba Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske koja obavlja određene poslove propisane zakonom, tzv. policijske poslove. Za obavljanje policijskih poslova u Ministarstvu unutarnjih poslova Zakonom o policiji (NN br. 129/00) osnovano je Ravnateljstvo policije, kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva, dok na lokalnoj razini djeluju policijske uprave.

Zadaće Ravnateljstva su:

  • praćenje i analiza stanja sigurnosti i pojava koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta
  • usklađivanje, usmjeravanje i nadziranje rada policijskih uprava
  • izravno sudjelovanje u obavljanju određenih složenijih poslova iz djelokruga rada policijskih uprava,
    briga o provođenju međunarodnih ugovora o policijskoj suradnji i drugih međunarodnih akata za koje je nadležno
  • organiziranje i provođenje kriminalističkih vještačenja
  • stvaranje uvjeta za rad Policijske akademije
  • donošenje standarda za opremu i materijalno-tehnička sredstva
  • sukladno posebnim propisima briga o spremnosti policije za djelovanje u izvanrednim uvjetima.

Ravnateljstvom policije upravlja glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
Glavni ravnatelj policije ima zamjenika za opću sigurnost Dražena Viteza, zamjenik za poslove kriminaliteta Željka Pršu, zamjenika za granicu Jozu Šukera i zamjenika Josipa Ćelića. 
Ravnateljstvo je podijeljeno na ustrojstvene jedinice:

Ured glavnog ravnatelja policije - načelnica Adrijana Bago

Uprava policije - načelnik Krunoslav Borovec

Uprava kriminalističke policije - načelnik Antonio Gerovac

               PNUSKOK - načelnik Mario Kovač

Uprava za granicu - načelnik Zoran Ničeno

Operativno – komunikacijski centar policije - načelnik Branko Bolanča

Zapovjedništvo specijalne policije - zapovjednik Vjekoslav Hegedušić

Uprava za posebne poslove sigurnosti - načelnik Miljenko Radnić

Policijska akademija  - načelnik Dubravko Novak