početna > Policija > Ravnateljstvo policije

Ravnateljstvo policije

Policija je javna služba Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske koja obavlja određene poslove propisane zakonom, tzv. policijske poslove. Za obavljanje policijskih poslova u Ministarstvu unutarnjih poslova Zakonom o policiji (NN br. 129/00) osnovano je Ravnateljstvo policije, kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva, dok na lokalnoj razini djeluju policijske uprave.

Zadaće Ravnateljstva su:

  • praćenje i analiza stanja sigurnosti i pojava koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta
  • usklađivanje, usmjeravanje i nadziranje rada policijskih uprava
  • izravno sudjelovanje u obavljanju određenih složenijih poslova iz djelokruga rada policijskih uprava,
    briga o provođenju međunarodnih ugovora o policijskoj suradnji i drugih međunarodnih akata za koje je nadležno
  • organiziranje i provođenje kriminalističkih vještačenja
  • stvaranje uvjeta za rad Policijske akademije
  • donošenje standarda za opremu i materijalno-tehnička sredstva
  • sukladno posebnim propisima briga o spremnosti policije za djelovanje u izvanrednim uvjetima.

Ravnateljstvom policije upravlja glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
Glavni ravnatelj policije ima zamjenika za poslove kriminaliteta Željka Pršu, zamjenika za granicu Jozu Šukera i zamjenika Josipa Ćelića. 
Ravnateljstvo je podijeljeno na ustrojstvene jedinice:

Ured glavnog ravnatelja policije - načelnica Adrijana Bago

Uprava policije - načelnik Ivan Merćep

Uprava kriminalističke policije - načelnik Antonio Gerovac

               PNUSKOK - načelnik Mario Kovač

Uprava za granicu - načelnik Zoran Ničeno

Operativno – komunikacijski centar policije - načelnik Darko Majstorović

Zapovjedništvo specijalne policije - zapovjednik Vjekoslav Hegedušić

Uprava za posebne poslove sigurnosti - načelnik Miljenko Radnić

Policijska akademija  - načelnik Dubravko Novak