Savjetovanje polaznika Policijske škole "Josip Jović"

[ >>> Savjetovalište - početna stranica ]

U sklopu Psihološkog savjetovališta za studente bavimo se i savjetovanjem polaznika Policijske škole „Josip Jović“.

Usluge savjetovanja pruža Ines Žabek, dipl. psih., suradnica Psihološkog savjetovališta za studente.

Za termin savjetovanja potrebno se prethodno naručiti na telefon 01 2426584 ili e-mail savjetovalisteskola@fkz.hr, radnim danom od 8:00 – 14:00.

Ured za savjetovanje polaznika Policijske škole „Josip Jović“ nalazi se u 3. paviljonu, na 1. katu, soba br. 130.