početna > Dokumenti > Obavljanje djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače

Obavljanje djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače

Uvjeti za obavljanje djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače

 • Osposobljavanje kandidata za vozače izvode autoškole koje za to ovlasti i upiše u registar autoškola ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, nakon što ovlaštena stručna organizacija utvrdi da ispunjavaju uvjete utvrđene Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i podzakonskim aktima donesenim na temelju tog zakona
 • Ovlaštenje se izdaje u skladu s posebnim propisom o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola, kojeg donosi ministar nadležan za unutarnje poslove
 • Ovlaštenje se ne može prenijeti na druge subjekte

Nova autoškola može se otvoriti u mjestu ili gradu u kojem:

 • ne postoji autoškola, uz uvjet da je na području koje gravitira toj novoj autoškoli najmanji godišnji potencijalni broj kandidata za vozače 150 ili
 • je postojala samo jedna autoškola koja je u međuvremenu prestala s radom
 • postoji određeni broj autoškola, ukoliko je u tim autoškolama broj osposobljenih kandidata za vozače tijekom protekle godine veći od potrebnog broja instruktora vožnje u tim autoškolama koji su u procesu osposobljavanja

Iznimno, nova autoškola može se otvoriti u mjestu koje ima status grada, ako u tom gradu ne postoji niti jedna autoškola. 

Podnositelj zahtjeva za otvaranje nove autoškole mora, prije podnošenja zahtjeva, od Ministarstva zatražiti da ga obavijesti o tome djeluje li već na području na kojem želi otvoriti autoškolu dovoljan broj autoškola. 

Kada na određenom području postoji potreba za otvaranjem nove autoškole, podnositelj zahtjeva za otvaranje nove autoškole će Ministarstvu podnijeti zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada nove autoškole uz predočenje svih dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Na temelju zahtjeva, Ministarstvo će od ovlaštene stručne organizacije zatražiti utvrđivanje uvjeta za početak rada autoškole.

Nakon što se neposrednim očevidom utvrdi da je autoškola ispunila sve propisane standarde i uvjete, Ministarstvo će autoškoli izdati rješenje za rad i upisati je u registar autoškola. 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti za trgovačko društvo ili obrtnika: 

Autoškola može provoditi osposobljavanje kandidata za vozače vozila ako ima:

 • u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme s najmanje pola radnog vremena stručnog voditelja autoškole i predavača predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, koji mogu osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktori vožnje propisani broj sati
 • u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom potreban broj instruktora vožnje za uspješno ostvarivanje nastavnog plana i programa osposobljavanja
 • propisno opremljenu učionicu, uredski prostor za prijem kandidata i rad voditelja autoškole, prometno vježbalište od najmanje 510 m2 (najmanje duljine 60 i širine 8,5 metara) udaljeno najviše 10 km cestom od autoškole i pomoćne prostore koji omogućuju nesmetano osposobljavanje kandidata i obavljanje djelatnosti, u vlasništvu ili zakupu
 • najmanje po jedno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu ili zakupu opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače, B kategorije do 7 godina starosti, AM, A1, A2 i A kategorije do 10 godina starosti, priključno vozilo do 20 godina starosti, a za ostale kategorije vozilo do 12 godina starosti
 • u vlasništvu nastavna sredstva i pomagala, informatičku opremu i program za realizaciju teorijskog dijela osposobljavanja (nastavni predmet Prometni propisi i sigurnosna pravila) te računalnu opremu za ostvarivanje informatičke povezanosti s ovlaštenom stručnom organizacijom

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti 

 • Obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja za rad autoškole se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu Ministarstva, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbi na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti dobivate klasičnom poštom
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost

E-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: autoskola@mup.hr

Adresa: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Ilica 335, 10 000 Zagreb 

Regulativa

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15)

Pravilnik o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola(NN 117/12)

Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače (NN 124/12, 129/12, 146/12, 151/13 i 160/13) propisani su uvjeti i način osposobljavanja kandidata za vozače pojedine kategorije vozila, prostorni uvjeti, nastavna sredstva, pomagala i oprema potrebni za izvođenje osposobljavanja te vođenje evidencija i dokumentacije o osposobljavanju kandidata za vozače.

Odluka o visini naknade za utvrđivanje uvjeta za početak rada autoškole (NN 55/09)