Novosti

 [ >>> Savjetovalište - početna stranica ]

  • Početkom 2018. godine u planu je potpisivanje Sporazuma o suradnji između Visoke policijske škole i Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT) s ciljem utvrđivanja i ojačavanja suradnje između VPŠ i HUBIKOT-a u stručnom i znanstveno-istraživačkom području rada.

 

  • Tijekom zimskog semestra akademske godine 2017./2018. počinjemo s provođenjem istraživanja čiji je cilj provjera učinkovitosti kognitivno – bihevioralne tehnike snižavanja anksioznosti kao i tehnike korištene u sklopu Mindfulness tečaja. Ispitivat će se djelotvornost navedenih tehnika u kontekstu ovladavanja stresom te učenja i pamćenja. Istraživanje će se temeljiti na eksperimentalnom nacrtu s jednom nezavisnom varijablom – vrsta tretmana (Mindfulness intervencija, KBT intervencija, kontrola) i dvije zavisne varijable - anksioznost i pamćenje. Sudionici istraživanja bit će studenti i studentice Visoke policijske škole koji su ujedno i policijski službenici. Zadovoljavanje kriterija za uključivanje u istraživanje ispitat će se odgovarajućim psihodijagnostičkim instrumentima.

 

  • Početkom ljetnog semestra akademske godine 2017./2018. provest će se istraživanje sa svrhom određivanja normi rezultata na Upitniku svakodnevnog funkcioniranja (preuzetog od Psihološkog savjetovališta Sveučilišnog savjetovališnog centra Sveučilišta u Rijeci) za populaciju naših studenata i studentica. Nakon utvrđivanja normi bit će izrađen online Upitnik svakodnevnog funkcioniranja koji će preko stranice Savjetovališta biti dostupan svim studentima/cama Visoke policijske škole. Korisnici će po ispunjavanju upitnika dobiti povratnu informaciju o razini svakodnevnog funkcioniranja te savjet o potražnji stručne pomoći ukoliko rezultati testa upućuju na određenu razinu poteškoća u funkcioniranju.