Životopis voditeljice Savjetovališta

 [ >>> Savjetovalište - početna stranica ]

Ivana Glavina Jelaš rođena je 1. studenoga 1982. godine u Makarskoj, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij psihologije završila je 2006. godine na Hrvatskim studijima u Zagrebu. Od 2006. do 2008. godine radila je u OŠ Luka, Sesvete, kao stručni suradnik psiholog. Paralelno s radom u školi, volontirala je u udruzi za oboljele od poremećaja u prehrani „Nada“ te na Zavodu za gastroenterologiju, hepatologiju, poremećaje prehrane, neurologiju s epileptologijom i hematologiju Klinike za pedijatriju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu. Od 2008. zaposlena je na Visokoj policijskoj školi kao asistent, 2012. izabrana je u nastavno zvanje predavača, a 2018. u zvanje višeg predavača. Nositelj je i samostalni izvođač nastave i vježbi na kolegijima: Prevencija profesionalnog stresa i sagorijevanja, Praktikum socijalno-komunikacijskih vještina i Policijska psihologija. Sudjelovala je i u izvođenju nastave na kolegijima Osnove statističke analize za kriminaliste i Psihologija agresivnosti. Doktorirala je 2015. godine na temu: „Povezanost temeljnih crta ličnosti s polimorfizmima gena serotoninskog i dopaminskog sustava“. Koautorica je sveučilišnog udžbenika pod naslovom „Teorije ličnosti i genetička istraživanja“ te više znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je s izlaganjima na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama te u kreiranju i izvođenju više stručnih seminara i tečajeva kao i organizaciji konferencija na Visokoj policijskoj školi. Recenzira radove za domaći i strani časopis. Godine 2008. upisala je edukaciju iz kognitivno-bihevioralnih terapija. Osnivačica je i voditeljica Psihološkog savjetovališta za studente Visoke policijske škole.

PUBLIKACIJE I ZNANSTVENA DJELATNOST

KNJIGA:
Karlović, D., Glavina Jelaš, I. (2016). Teorije ličnosti i genetička istraživanja. Jastrebarsko: Naklada Slap. ISBN: 978-953-191-802-2.
 

ZNANSTVENI RADOVI:

 • Glavina, I. Vukosav, J. (2011). Stres u policijskoj profesiji. Policija i sigurnost, 1, 32-46. Pregledni znanstveni članak. ISSN: 1330-0229. UDK: 351.74:613.6.0.2.
 • Glavina, I., Kulenović, L., Vukosav, J. (2013). Stresori i načini suočavanja kod policijskih službenika. Suvremena psihologija, 2, 235-246. Izvorni znanstveni članak. ISSN: 1331-9264. UDK: 159.922.27.
 • Glavina Jelaš, I., Korak, D., Dević, I. (2014). Adaptivni i maladaptivni načini suočavanja sa stresom kod policijskih službenika. Sigurnost, 56, 203-2011. Izvorni znanstveni članak. ISSN: 0350-6886. UDK: 159.944.4:351.74.
 • Glavina Jelaš, I, Korak, D., Vukosav, J. (2014). Relationship between police officers personality traits, health and coping mechanisms. European Police Science and Research Bulletin, 10, 12-16. Izvorni znanstveni članak. ISSN: 1831-1857.
 • Glavina Jelaš, I., Vukosav, J., Korak, D. (2015). Dvije vrste stresora kod policijskih službenika – koji su utjecajniji? Zbornik radova IV. međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, 484-499. Izvorni znanstveni članak. ISBN: 978-953-161-291-6.
 • Vukosav,  J.,  Glavina  Jelaš,  I.,  Sindik,  J. (2015). Razlikovna obilježja agresivnog ponašanja počinitelja nasilničkog kriminaliteta. Zbornik radova IV. međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, 425-440. Izvorni znanstveni članak. ISBN: 978-953-161-291-6.
 •  Vukosav, J., Sindik, J., Glavina Jelaš, I. (2016). Ličnost počinitelja nasilničkog i nenasilničkog kriminaliteta. Zbornik radova V. međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, 300-313. Izvorni znanstveni članak. ISBN: 978-953-161-299-9.

STRUČNI RADOVI

 • Savić, D., Glavina, I., Tadić, J. (2011). Odnos dostupnosti oružja i broja ubojstava u državama s prostora bivše Jugoslavije. Policija i sigurnost, 3, 380-399. Stručni članak. ISSN: 1330-0229. UDK: 623.443:343.61.
 • Novosel. M., Kulenović, L., Glavina Jelaš, I. (2016). PTSP kod policijskih službenika. Policija i sigurnost, 436-455. ISSN: 1330-0229. UDK: 351.74:497.5.

 

RADOVI U POSTUPKU OBJAVE:

 • Odeljan, R., Glavina Jelaš, I., Martinjak, D. Investigative interviews with children: Police officer’s self-assessment on the quality of the interviews with children, serious crimes victims. European Police Science and Research Bulletin.
 • Sindik, J., Glavina Jelaš, I., Vukosav, J. Povezanost agresivnosti i osobina ličnosti kod počinitelja nasilničkog i nenasilničkog kriminaliteta. Policija i sigurnost
 • Glavina Jelaš, I., Dević, I., Karlović, D. Personality traits and serotonin genes: 5-HTTLPR and MAOA-u VNTR polymorphisms. Acta Clinica Croatica.
 • Glavina Jelaš, I., Dević, I., Karlović, D. Cloninger\'s temperament and character dimensions and dopaminergic genes: DAT1 VNTR and COMT Val158Met polymorphisms. Psychiatria Danubina.
 • Maričević, Glavina Jelaš, Štrk. Analiza karakteristika kaznenog djela silovanja na području RH. Kriminologija i socijalna integracija.

PREZENTACIJE NA KONGRESIMA, SIMPOZIJIMA I KONFERENCIJAMA
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Karlović, R., Karas, Ž. (2017). Measurement of public perception and satisfaction with police. Innovations in Law Enforcement – Implications for Practice, Education and Civil Society, CEPOL. Budapest: National University of Public Service, 2017. (poster prikaz,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Karlović, R., Karas, Ž. (2017). Stavovi građana kao izvor podataka važan za poboljšanje policijske prakse. Big Data in Law Enforcement. Međunarodna znanstveno - stručna konferencija. Zagreb: Visoka policijska škola, 2017. (poster prikaz,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina Jelaš, I., Pačelat, J., Karlović, R., Karas, Ž. (2017). Mjerenje percepcije i zadovoljstva policijom: Upitnik ZP-2017. 25. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Zadar:  Hrvatsko psihološko društvo, 2017. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Vukosav, J., Sindik, J., Glavina Jelaš, I. (2016). Ličnost počinitelja nasilničkog i nenasilničkog kriminaliteta. Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu. Zbornik sažetaka radova. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2016. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina Jelaš, I., Vukosav, J., Korak, D. (2015). Dvije vrste stresora kod policijskih službenika – koji su utjecajniji? Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu. Zbornik sažetaka radova. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2015. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Vukosav,  J.,  Glavina  Jelaš,  I.,  Sindik,  J. (2015). Razlikovna obilježja agresivnog ponašanja počinitelja nasilničkog kriminaliteta. Zbornik radova IV. međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2015. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Odeljan, R., Glavina Jelaš, I., Martinjak, D. Investigative interviews with children: Police officer’s self-assessment on the quality of the interviews with children, serious crimes victims. Global trends in law enforcement training and education, CEPOL. Zbornik sažetaka radova. Budapest: National University of Public Service, 2016. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina Jelaš, I., Dević, I., Korak, D., Vukosav, J. (2014). Različiti izvori socijalne podrške kod policijskih službenika. XIX. Dani psihologije u Zadru/ 19th psychology days in Zadar - sažeci priopćenja. Zadar: Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zagrebu, 2014. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina Jelaš, I., Dević, I., Korak, D. (2014). Gender and stress in police occupation. 11th Alps-Adria Psychology Conference. Book of abstracts. Pécs: University of Pécs. 2014. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina Jelaš, I., Korak, D.,  Dević, I. (2014). Moderator and mediator effects of personality on relationship between stress and health. 11th Alps-Adria Psychology Conference. Book of abstracts. Pécs: University of Pécs. 2014.  (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Vukosav, J., Glavina Jelaš, I., Sindik, J. (2014). Razlikovna psihološka i socioekonomska obilježja počinitelja nasilničkog kriminaliteta. 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Rovinj:  Hrvatsko psihološko društvo, 2014. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina Jelaš, I., Korak, D., Vukosav, J.  Kolege kao izvor socijalne podrške kod sagorijevanja policijskih službenika. (2014). 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Rovinj:  Hrvatsko psihološko društvo, 2014.  (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina, I., Dević, I., Vukosav, J. (2013). Adaptivni i maladaptivni načini suočavanja sa stresom. 21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije. Knjiga sažetaka. Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo, 2013. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Glavina, I.,  Dević, I. (2012). Odnos crta ličnosti, zdravlja, stresa i mehanizama suočavanja sa stresom kod policijskih službenika. XVIII. Dani psihologije u Zadru - sažeci radova. Zadar: Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru, 2012. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Dević, I., Glavina, I., Kulenović, L. (2012.). Odnos ispitne anksioznosti i suočavanja sa ispitnim stresom. 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstava. Knjiga sažetaka. Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo, 2012. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Dević, I., Glavina, I., Stankijević, K. (2011). Suočavanje sa stresom kod policijskih službenika 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Program i sažeci priopćenja. Osijek: Društvo psihologa Osijek, 2011. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Dević, I., Glavina, I. (2009). Prognostička valjanost prijemnog ispita na studiju psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. 17. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Odgovornost, osobna, profesionalna, društvena - Knjiga sažetaka. Split: Naklada slap, 2009. (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Brajša-Žganec, A., Glavina, I., Slunjski, E. (2006). Samopoštovanje, socijalne vještine, zadovoljstvo životom i doživljeni stres kao mogući čimbenici koji određuju kompetentnost odgajatelja. Ljudski potencijali kroz životni vijek – knjiga sažetaka.Vodice: Hrvatsko psihološko društvo, Društvo psihologa Šibenik, 2006. (poster,domaćarecenzija,sažetak,znanstveni).