početna > Policija > Ravnateljstvo policije > Policijska akademija > Visoka policijska škola > Natječaji za upis u Visoku policijsku školu - akad. god. 2018./2019.