početna > Vijesti > Topvijesti > Radni sastanak žena interventne policije Hrvatske i Njemačke

Radni sastanak žena interventne policije Hrvatske i Njemačke

Radni sastanak žena interventne policije Hrvatske i Njemačke
13. lipanj 2018. objavljeno u 12:03

Foto: MUP

U Hannoveru, Donja Saska, SR Njemačka, od 4. do 8. lipnja ove godine održan je prvi Radni sastanak žena interventne policije Republike Hrvatske i SR Njemačke.

Održavanje Radnog sastanka na temu „Rad žena u interventnoj policiji“ osmišljen je u sklopu dugogodišnje suradnje ovih dviju država s intencijom udruživanja žena interventne policije. Udruživanje, razmjena prakse i iskustva u radu te osiguravanje uvjeta za poboljšanje i ostvarivanja jednakih prava i mogućnosti žena u svim područjima profesionalnog života glavni su ciljevi ovog projekta.

Iz Republike Hrvatske upućena je delegacija od pet policijskih službenica interventnih jedinica policije, jedna policijska službenica Zapovjedništva interventne policije i dvije policijske službenice iz drugih ustrojstvenih jedinica MUP- a koje su za vrijeme boravka obavljale poslove prevođenja.

Inicijativu je poduzelo Zapovjedništvo interventne policije budući da je u sustavu interventne policije vrlo mali broj žena te za sada niti jedna policijska službenica, unatoč dugogodišnjem radu, zalaganju i postignutim profesionalnim rezultatima, nema rukovodeći status. S obzirom na problematiku, cilj je ženama pružiti potporu u vidu osiguravanja jednakih mogućnosti i prava u radu, u sustavu obrazovanja, stručnog usavršavanja i osposobljavanja, jednake standarde i sadržaje u provedbi poslova i policijske obuke u interventnoj policiji te potporu u razvijanju karijera i jednakih mogućnosti napredovanja u službi. Program Radnog sastanka izradila je Policijska direkcija Hannover.

Ivana Homan iz Zapovjedništva interventne policije predstavila je hrvatsku interventnu policiju kroz njen ustroj i brojno stanje, obuku, opremu, opis i opseg poslova, vrste angažiranja te dosadašnju uspješnu međunarodnu suradnju hrvatske i njemačke interventne policije.

Programom Radnog sastanka, između ostalih, obuhvaćena je tema „žene u rukovodstvu“ (od početnice do rukovoditeljice) te je predstavnica hrvatske interventne policije Ivana Homan prezentirala broj i sastav žena unutar interventnih jedinica Republike Hrvatske, poslove koje obavljaju, kao i podatak kako unutar sustava interventne policije RH nema žena na rukovodećim radnim mjestima. Također je istaknula da u sustavu interventne policije RH radi ukupno 4,50 % žena. Na navedenu temu, u smislu praktičnog rada, video snimkom prikazan je rad i provedba specijalističke obuke žena interventne policije RH.

S njemačke strane na temu rukovođenja od strane žena interventne policije Hannover govorile su: Cristiana Berg, načelnica uprave Hannover, Claudia Puglisi, zapovjednica 3. odjela (Odjel opremanja, tehnike i potpore), Andrea Kampmeyer, zapovjednica voda interventne policije, Anouk Retzlaff, policijska službenica BFE-a (EPZ) interventne policije koja se priprema za preuzimanje rukovodeće funkcije i Katrin Rosenkranz, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Andrea Kampmeyer, Anouk Retzlaff i Dorothee Feilke govorile su o većim zadaćama i angažmanima interventne policije tijekom zadnjih nekoliko godina te o svom radu, osobnim iskustvima i njihovim ulogama na poslovima osiguranja prilikom takvih angažmana.

Predstavljen je i projekt „Mentoring“ namijenjen policijskim službenicama interventne policije koje žele napredovati u službi, a s obzirom na osiguravanje jednakih mogućnosti u radu i napredovanju žena i muškaraca. Radi se o projektu koji obuhvaća pripremu i usmjeravanje (coaching) policijskih službenica za preuzimanje rukovodećih funkcija. Tijekom pripreme i obučavanja kroz „Mentoring“ policijskoj službenici se na razdoblje od jedne godine dodjeljuje mentor/mentorica, rukovodećeg statusa, koji/koja ju priprema za obavljanje poslova rukovodećeg radnog mjesta na koje će biti raspoređena. „Mentoring“ je projekt koji se u Donjoj Saski provodi od 1999. godine, savjetodavnog je karaktera i podrazumijeva rad u tandemu.

U sklopu posjete Policijskoj direkciji Hannover predstavljen je i Centar za obuku interventne policije u kojem je policijskim službenicama iz Hrvatske prezentirana oprema i naoružanje interventne policije i BFE-a (EPZ). Provedena je i praktična vježba policijskih službenica interventne policije RH s njemačkim kolegicama, koju su njemački instruktori interventne policije ocijenili vrlo uspješnom.

Osim prezentacije rada Tehničke jedinice interventne policije Hannover, prikazan je i rad novog vodenog topa, a prilikom posjete Jedinici službenih pasa interventne policije u Ahrbergenu prikazana je obuka i praktičan rad službenih pasa interventne policije svih namjena.

Zaključno, interventna policija u odnosu na druge europske države i u odnosu na stvarne potrebe ima relativno mali broj žena, a budući da u interventnoj policiji nema žena na rukovodećim radnim mjestima, nastavak ovakvog vida suradnje s policijom SR Njemačke temeljila bi se na zajedničkom pronalaženju mogućih rješenja, boljoj promidžbi i većoj potpori žena u interventnoj policiji.

Kako žene čine 40% sastava interventne policije Hannover na svim hijerarhijskim razinama rukovođenja, stav je Zapovjedništva interventne policije RH da je ostvarenom suradnjom učinjen veliki korak u postizanju boljeg statusa žena interventne policije RH u budućnosti te osiguravanju jednakih standarda i uvjeta za rad, obrazovanja i napredovanja žena u sustavu interventne policije.

Za žene i muškarce jedino znanje, iskustvo i sposobnost trebaju biti kriteriji, a to nikako ne mogu biti rodne razlike. 22.6.2018.Na graničnom prijelazu Bregana zapljena velike količine amfetamina
21.6.2018.Njemačka policija donirala hrvatskoj video opremu
21.6.2018.102. sjednica Vlade Republike Hrvatske
21.6.2018.Akcija suzbijanja prijevara kod internetskih plaćanja e-Comm2018
20.6.2018.Policija zaplijenila 10,3 kg marihuane
20.6.2018.Savjeti sudionicima u prometu za produženi vikend
19.6.2018.Uspješna 17-godišnja suradnja njemačke i hrvatske interventne policije
19.6.2018.Priopćenje za javnost: OA TELUM
19.6.2018.NICOTIANA 2
18.6.2018."KOLUMBO" ZAVRŠEN U SVIM ZEMLJAMA
18.6.2018.FRONTEX-ova obuka policijskih službenika granične policije
16.6.2018.Stožer za sigurnu turističku sezonu otvoren u PU zadarskoj
15.6.2018.Horst Seehofer podržao ulazak Hrvatske u Schengenski prostor
15.6.2018.Završen 4. modul programa „Partnership for education“
15.6.2018.FRONTEX obuka za vodiče službenih pasa za detekciju eksploziva
15.6.2018.Istarska policija zaplijenila više od 12 kg marihuane
15.6.2018.OA Kolumbo: koordinirana akcija više zemalja
14.6.2018.Ministarska konferencija Salzburškog foruma
14.6.2018.Ministar na Međunarodnom forumu o domovinskoj sigurnosti u Jeruzalemu
14.6.2018.Izložba: Policija i navijači


str.: 1 od 644. Ukupno: 12866 zapisa.