početna > Policija > Policijska akademija > Visoka policijska škola > Etičko povjerenstvo Visoke policijske škole

Etičko povjerenstvo Visoke policijske škole

 

 

 
 
 
 
Članak 17. Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva
 
Zahtjev za davanjem mišljenja Etičkog povjerenstva o usklađenosti pisanih materijala u svrhu prijave znanstvenih projekata i drugih radova s Etičkim kodeksom naslovljava se na predsjednika Etičkog povjerenstva te se pisani primjerak zahtjeva šalje običnom poštom ili urudžbira (kod tajnice dekana), a elektronska verzija zahtjeva dostavlja se na e-mail adresu Etičkog povjerenstva (eticko.povjerenstvo@fkz.hr). Etičko povjerenstvo donosi mišljenje u roku 30 dana od zaprimanja urudžbirane verzije zahtjeva.