O nama

 

     Policijska akademija

            Avenija Gojka Šuška 1, 10 000 Zagreb

            Načelnik:  Dubravko Novak

            E-mail: policijska.akademija@mup.hr

 

 

 

Pomoćnici načelnika:

  • Josip Šešet, tel. +385 1 2426 301
  • Danijela Petković, mag. iur., tel. +385 1 2426 307
  • dr. sc. Davorka Martinjak, tel. + 385 1 2426 016

 

Tajnica Policijske akademije: Višnja Orlović, tel. +385 1/2426 310

Recepcija Policijske akademije: PA-recepcija@mup.hr

Policijska akademija je ustrojstvena jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, osnovana sedamdesetih godina kao Obrazovni centar, specijalizirana ustanova u kojoj je organizirana i realizirana temeljna i specijalistička obuka policijskih kadeta, studenata, policijskih službenika i vježbenika.

 U Policijskoj akademiji ustrojene su sljedeće jedinice:

Policijska akademija i njeni djelatnici imali su značajnu ulogu u Domovinskom ratu, osobito u njegovom početnom razdoblju, kada je prostor Akademije korišten u svrhu vojne obuke postrojbi policije, ZNG-a a kasnije i Hrvatske vojske. Brojni djelatnici Akademije su i osobno sudjelovali u ratnim operacijama.

Završetkom Domovinskog rata Policijska akademija obnavlja svoju temeljnu namjenu kao ustanova čija je funkcija policijsko obrazovanje.
Danas se u njoj organiziraju i realiziraju desetine različitih obrazovnih stručnih specijalističkih i temeljnih oblika obrazovanja za potrebe MUP-a Republike Hrvatske, ali su otvoreni i programi obrazovanja za potrebe vanjskih korisnika.

Visoka policijska škola obrazuje studente, buduće kriminaliste i diplomirane kriminaliste.

U sastavu Policijske akademije, uz Policijsku školu "Josip Jović", Visoku policijsku školu i Službu za stručno usavršavanje i specijalizaciju, djeluju i Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnosti, Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa te Muzej policije.

Smatrajući da je danas, na početku 21. stoljeća obrazovanje, uključujući i ono policijsko, permanentna kategorija, djelatnici Akademije stalno razvijaju nove oblike obrazovanja, a jednako se tako i redovito upućuju na vlastito stručno usavršavanje.