početna > Policija > Policijska akademija > Razvoj i nakladništvo

Razvoj i nakladništvo

 

Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost

 
Voditeljica: Mirjana Abramović

e-mail: Sluzba.rpo-nkd@mup.hr
Kontakt tel.:  +385 1/2426 303
 

U oblikovanju suvremenog, školovanog i učinkovitog policajca, koji djeluje u skladu sa zakonskim propisima te profesionalnim i općeljudskim etičkim kodeksima, važnu ulogu ima i Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost.Unutar obrazovnog segmenta MUP-a,Služba je fokusirana na konkretan transfer znanja te neprestano ulaže u brži pristup informacijama, nastavne programe, programe unapređenja obrazovanja te sustave cjeloživotnog obrazovanja i profesionalnog razvoja policijskih službenika.

Služba djeluje kroz segmente razvoja policijskog obrazovanja, nakladničke i knjižnične djelatnosti.

Razvoj policijskog obrazovanja obuhvaća:

 • stručna savjetovanja
 • pedagošku podršku i evaluaciju
  • psihološku pomoć i potporu polaznicima i djelatnicima
  • izradu smjernica, planova i programa obuke te višegodišnjih smjernica u području policijskog obrazovanja
  • uvođenje novih i modernih oblika obrazovanja, odnosno uspostavu e-učenja te izradu online baze tečajeva i obuka
  • međunarodnu suradnju
 • provedbu aktivnosti u sklopu suradnje FRONTEX-a (Europske agencije za graničnu i obalnu stražu) i Policijske akademije, koja mu je partnerska akademija.

Cilj je, kroz jačanje suradnje s FRONTEX-om te izradu online baze svih tečajeva i obuka, jačati razvojne i obrazovne kapacitete Ministarstva unutarnjih poslova te olakšati suradnju na nacionalnoj i međunarodnoj razini, stvoriti zajedničke obrazovne standarde i modernizirati sustave obrazovanja i osposobljavanja na tom području.

Nakladnička djelatnost

Nakladničkom djelatnošću nastoje se zadovoljiti potrebe za stručnom i znanstvenom literaturom, osobito udžbenicima, iz nekoliko područja: kriminalistike, kriminologije, pravnih znanosti, pravila policijske službe, prometa, policijske etike i ljudskih prava, organizacije i rukovođenja policijom, stranih jezika, socijalne pedagogije i slično.

Važan je dio nakladničke djelatnosti i izdavanje časopisa Policija i sigurnost, koji objavljuje recenzirane znanstvene i stručne radove iz djelokruga rada policije, područja policije i policijske znanosti, kriminalistike, kaznenoga materijalnog, procesnog i izvršnog prava, međunarodnoga javnog i kaznenog prava, nacionalne sigurnosti, kriminologije, penologije, viktimologije, sudske medicine, forenzične psihologije i psihijatrije te srodnih grana (povijesti policije, forenzične antropologije, kriminalističke statistike i slično). Radovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku.

Policija i sigurnost uvrštena je u bibliografsku bazu podataka Ulrich’s Periodicals Directory i Elektronische Zeitschriften-Bibliothek / Elektronic Journals Library, a 2017. indeksirana je u Web of Science Core Collection (WoSCC) u citatnom indeksu Emerging Sources Citation Index (ESCI).
 

Online pristup časopisu
MUP: http://stari.mup.hr/12974.aspx
Hrčak: https://hrcak.srce.hr/polsig

 

Suvremena, kompjutorizirana knjižnica ukupno čuva oko 95 000 knjiga.
Da bi odgovorila na zahtjeve visokoškolskih obrazovnih zadataka i potreba, knjižnica se razvija u svojevrsni referalni centar, odgovarajuće opremljen računalnom opremom, znanstvenom literaturom i periodikom na stranim jezicima. S radom je započelo i stvaranje digitalne baze cjelovitih specijalističkih radova (repozitorija).
Usto, u knjižnici se čuva i vrlo vrijedna zbirka stručne literature prirodoznanstvenog, kriminološkog, pravnog i kriminalističkog sadržaja s kraja 19. i početka 20. stoljeća, jedinstvena na ovim prostorima, pisana pretežito na njemačkom, francuskom, engleskom i talijanskom jeziku.
Vrijedna je i bogata zbirka uveza stranih stručnih časopisa, na njemačkom, engleskom, talijanskom, francuskom, ruskom, slovenskom, češkom i mađarskom jeziku.
U sklopu je knjižnice i bogata priručna zbirka s velikim brojem rječnika, leksikona, enciklopedija i monografija koje se mogu koristiti u čitaonici.