Nakladnička djelatnost

 

O nama

Suprotstavljanje kriminalu i njegovo preveniranje danas nije moguće bez sustavnog i neprekidnog obrazovanja policije. Edukacija je pretpostavka uspješnog djelovanja i suprotstavljanja sve složenijim i sofisticiranijim oblicima kriminaliteta. O sposobnosti i znanju policije jedne zemlje mnogo se može otkriti i upoznavanjem njezine nakladničke djelatnosti.

Razdoblje tranzicije preokret je u povijesti i razvitku svake države. Nastale promjene zahtijevaju stalan razvitak i povećavanje izdavačke djelatnosti. Mijenja se zakonska regulativa koju nastojimo pratiti priređujući za tisak novousvojene zakone s komentarima znanstvenika i stručnjaka, stvarajući zbirku domaćih pravnih propisa potrebnih za svakodnevni rad policijskih djelatnika.

Nakladničkom djelatnošću nastoje se zadovoljiti potrebe za stručnom i znanstvenom literaturom, naročito udžbenicima, iz nekoliko područja: kriminalistike, kriminologije, pravnih znanosti, pravila policijske službe, prometa, policijske etike i ljudskih prava, organizacije i rukovođenja policijom, stranih jezika, socijalne pedagogije i sl.

U oblikovanju suvremenoga, školovanoga i učinkovitog policajca koji djeluje sukladno ustavnim načelima i zakonskim propisima, poštujući profesionalne i općeljudske etičke kodekse, pravila kriminalističke struke i temelje kulturnih te duhovnih vrijednosti, ključnu ulogu ima upravo obrazovni segment MUP-a i njegov neodvojivi dio - nakladništvo.
 

Izdanja nakladničke djelatnosti nalaze se u brojnim knjižnicama znanstvenih i stručnih ustanova: Medioteka - knjižnica Ministarstva za notranje zadeve u Ljubljani, biblioteka Fakulteta za varnostne vede Univerza u Mariboru, biblioteka Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, biblioteka Kriminalističko policijske akademije u Beogradu, biblioteka Srednje škole unutrašnjih poslova u Danilovgradu, biblioteka Fakulteta za bezbednost u Skopju, knjižnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i dr.