Knjižničko-informacijski centar - KIC

O nama


U sklopu Službe za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost, nalazi se Knjižnično-informacijski centar (KIC). U sklopu KIC-a postoje četiri knjižnična fonda, pod nazivima: Stručna knjižnica, Opća knjižnica, Knjižnica Policijske akademije i Knjižnica Visoke policijske škole.

Sve su kompjutorizirane, a u svom radu koriste knjižnični program MEDVED - module KNJIGA , CIBIGA te ČASOPIS.

U knjižnicama radne zadaće obavlja pet djelatnika.

Povijesni korijeni sežu iz 1974. godine kada je osnovana Knjižnica Školskog centra za unutrašnje poslove Zagreb. Danas se na toj lokaciji nalazi Knjižnica Policijske akademije. Opća knjižnica i Stručna knjižnica slijednice su Knjižnice Centralnog ureda za kriminološka ispitivanja Zagreb, čija je svrha bila jednaka današnjoj - za potrebe stručnog usavršavanja i praćenja zahtjeva struke.

Iz tog vremena potječe očuvana vrlo vrijedna zbirka stručne literature prirodoznanstvenog, kriminološkog, pravnog i kriminalističkog sadržaja s kraja 19. i početka 20. stoljeća, jedinstvena na ovim prostorima, pisana pretežito na njemačkom, francuskom, engleskom i talijanskom jeziku.

Svakako je najvredniji primjerak takve građe CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA iz 1769. godine, pisana goticom, a ilustrirana detaljnim crtežima s opisima sprava i načina torture kao obveznog dijela ondašnjeg zakonodavstva.

Za daljnju ilustraciju navedimo izdanje knjige Hannsa Grossa, utemeljitelja kriminalistike kao znanstvene discipline, iz 1899. godine HANDBUCH FÜR UNTERSUCHUNGHSRICHTER ALS SYSTEM DER KRIMINALISTIK, knjigu Enricea Ferria iz 1925. godine L' OMICIDA; prvo izdanje DER DUFTENDE GARTEN DES SCHEIK NEFZAUI iz 1929. godine s predgovorom sanitetskog savjetnika dr. Hirschfelda Magnusa, ravnatelja Instituta za seksualne znanosti iz Berlina, svesci ENCYKLOPAEDIE DER MODERNEN KRIMINALISTIK iz 1908. godine.

Jednako je vrijedna zbirka pravnih propisa i drugih pravnih izvora: SBORNIK ZAKONAH I NAREDABAH VALJANIH ZA KRALJEVINU HERVATSKU I SLAVONIJU od 1863. godine na dalje, MJESEČNIK HRVATSKOGA PRAVNIČKOGA DRUŽTVA od 1875. do 1994. godine, ARHIV ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE od 1921. do 1990. godine, ARCHIV FÜR KRIMINOLOGIE od 1899. godine do danas. Vrijedna je i bogata zbirka uveza stručnih stranih časopisa. U fondu se nalazi literatura pisana na njemačkom, engleskom, talijanskom, francuskom, ruskom, slovenskom, češkom i mađarskom jeziku.

 

Uostalom, dođite i otkrijte ostalo!