Stručno osposobljavanje

Stručnim osposobljavanjem smatra se obrazovanje koje se provodi s ciljem pripreme policijskih službenika za obavljanje novih zadaća na istom ili na drugom radnom mjestu.
 
Stručno osposobljavanje obuhvaća:

Osposobljavanje rukovoditelja

 • seminari za policijske rukovoditelje najviše razine rukovođenja
 • seminari za policijske rukovoditelje srednje razine rukovođenja
 • tečajevi i seminari za rukovoditelje iz pojedinih policijskih specijalnosti (granična policija, OKCP, kriminalistička policija i dr.)
 • Program stručnog usavršavanja za policijske rukovoditelje srednje razine rukovođenja
  • Modul I - Organizacija i rukovođenje u policijskoj postaji
  • Modul II - Strateško planiranje i procjena
  • Modul III - Standardne operativne procedure / postupci
  • Modul IV - Projektni menadžment
  • Modul V - EU pravo i Schengenski Acquis
 • seminari za rukovoditelje koje pripremamo i provodimo u suradnji sa stranim partnerima kroz EU projekte i ostale oblike međunarodne suradnje

Programi osposobljavanja predavača, mentora i instruktora za stjecanje pedagoških kompetencija

 • Pedagoško-instruktivni tečajevi i seminari za osposobljavanje predavača i instruktora iz pojedinih linija rada i policijskih uprava
 • Tečaj za mentore vježbenika srednje stručne spreme

Osposobljavanje za vožnju policijskih vozila

 • Osposobljavanje za vozača "A" kategorije
 • Osposobljavanje za vozača "B" kategorije
 • Specijalistički tečaj za osposobljavanje vožnje policijskog motocikla
 • Svi ostali programi iz ovog područja koji su potreba službe (vozila većih gabarita, terenska vozila, terenski motocikli i dr.)

Programi za vanjske korisnike

 • Tečajevi iz područja humanitarnog razminiranja
  • Temeljni tečaj za pirotehničare
  • Tečaj za pomoćne djelatnike pri razminiranju
  • Tečaj za pirotehničke nadzornike
  • Tečaj za pirotehničke nadglednike
  • Dopunska obuka za pirotehničare
  • Skraćeni tečaj za pirotehničare
 • osposobljavanje vanjskih korisnika za rukovanje RTG uređajima (djelatnici zračnih luka, saborska straža, zaštitarske tvrtke, vojna policija i dr.)
 • Tečaj za vođu smjene pri zaštitarskim tvrtkama
 • Tečaj za osposobljavanje prometnih redara