Organizacijska shema odjela

 

Specijalizacija Stručno usavršavanje Stručno osposobljavanje
 • Policija
 • Granična policija
 • Kriminalistička policija
 
 • Dopunsko stručno usavršavanje
 • Policijski trening:
  • Opća tjelesna priprema
  • Borilačke vještine
 • Oružje i gađanje
 • Informatička izobrazba
 • Izobrazba iz stranog jezika
 • Osposobljavanje rukovoditelja
 • Osposobljavanje predavača, mentora i instruktora
 • Osposobljavanje za vožnju policijskih vozila
 • Osposobljavanje za vanjske suradnike