Stručni studij Kriminalistika

Nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
 

Izvoditelj studija: Visoka policijska škola

Trajanje studija: Stručni studij Kriminalistika - 3 godine (180 ECTS bodova)


 

Uvjeti upisa na stručni studij Kriminalistika

  • zaposlenje u Ministarstvu unutarnjih poslova i drugim državnim tijelima
  • drugi uvjeti sukladno Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveučilišta u Zagrebu i Statutu Visoke policijske škole


 

Kompetencije koje se stječu završetkom stručnog preddiplomskog studija Kriminalistika

  • znanja i vještine koje osposobljavaju za samostalno obavljanje poslova vezanih uz sigurnost, otkrivanje, rješavanje kaznenih djela te planiranje prevencije i suzbijanja kriminaliteta
  • specifična znanja i vještine prema usmjerenju u posljednjoj godini studija


 

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe:

Završetkom stručnog studija Kriminalistika stječe se stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica kriminalistike (bacc. crim.)

Završetkom stručnog studija Kriminalistika student može nastaviti obrazovanje na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Kriminalistika na Visokoj policijskoj školi ili drugim specijalističkim diplomskim stručnim studijima iz srodnih područja.

 

I. semestar

    

 

Naziv predmeta

Broj sati

ECTS

Uvod u kriminalistiku

45

4

Uvod u pravni sustav i ustavno uređenje RH

60

4

Upravno pravo

45

6

Kriminologija

60

6

Uvod u sociologiju policije i kriminala         

45

4

Izborni

   

Engleski jezik policijske struke 1

30

3

Njemački jezik policijske struke 1

30

3

Policijska tjelesna priprema 1

30

3

Prevencija profesionalnog stresa i sagorijevanja

30

3

Upravljanje administrativnim procesima

30

3

 

II. semestar

 

Naziv predmeta

Broj sati

ECTS

Kriminalistička taktika

60

5

Kriminalistička psihologija

60

6

Policijske ovlasti

45

4

Organizacija policije

45

4

Kazneno pravo

45

5

Izborni

 

 

Engleski jezik policijske struke 2

30

3

Njemački jezik policijske struke 2

30

3

Policijska tjelesna priprema 2

30

3

Praktikum socijalno–komunikacijskih vještina

30

3

Osnove zaštite i spašavanja

30

3

Uvod u računalnu forenziku

30

3

Prva godina stručnog studija Kriminalistika (I. i II. semestar)
 
 

III. semestar

 Naziv predmeta
 Broj sati
 ECTS
Kriminalistička tehnika 
60
Praktikum socijalno-komunikacijskih vještina 
45
Kriminologija 
90
Sustav sigurnosti i nacionalna sigurnost RH 
60
Strani jezik policijske struke 3 
30
Izborni 
 
 
Specijalna tjelesna priprema 3 
30
3
Penologija i izvršno pravo
30
3
Psihopatologija i postupanje policije 
30
3
 
 
 

IV. semestar

Naziv predmeta
Broj sati
ECTS
Taktika policijskog postupanja 1
105
9
Prekršajno pravo
45
6
Ekonomika poslovanja i kriminalitet
60
5
Policijski menadžment
45
4
Strani jezik policijske struke 4
30
3
Izborni
 
 
Rad na mjestu događaja
30
3
Praktikum kriminalističke tehnike
30
3
Forenzika digitalnih dokaza
30
3
 
 

 

V. semestar

 Naziv predmeta
 Broj sati
 ECTS
Kriminalističke metodike
90
Tehnike intervjua i obavijesnog razgovora
45
Kriminalitet djece i maloljetnika
45
Prevencija profesionalnog stresa i sagorijevanja
30
Praksa
90
Izborni
 
 
Istraživanje kompjutorskog kriminaliteta
45
Kriminalistički praktikum
30
Metodika istraživanja ekoloških delikata
30
Strani jezik policijske struke 5
30
3
 
 
 

VI. semestar

Kriminalističko usmjerenje
Naziv predmeta
Broj sati
ECTS
Kriminalistička metodika - složeniji slučajevi
60
9
Kriminalistička psihologija
45
5
Medicinska kriminalistika
45
3
Kriminalistička analitika
60
6
Završni rad
 
7
 
Policijsko usmjerenje
Naziv predmeta
Broj sati
ECTS
Taktika policijskog postupanja 2
90
8
Policijska psihologija
45
5
Nadzor državne granice
60
5
Metodika istraživanja prometnih delikata
45
5
Završni rad
 
7
 
Opće usmjerenje
Naziv predmeta
Broj sati
ECTS
Svi predmeti iz kriminalističkog i policijskog usmjerenja su izborni uz još dva ponuđena izborna predmeta (navedeni u tablici)
 
 
Krizne intervencije u penalnom sustavu
30
3
Europska i međunarodna sigurnost
45
3
Završni rad
 
7