Stručni studij Kriminalistika

Nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
 

Izvoditelj studija: Visoka policijska škola

Trajanje studija: Stručni studij Kriminalistika - 3 godine (180 ECTS bodova)


 

Uvjeti upisa na stručni studij Kriminalistika

  • zaposlenje u Ministarstvu unutarnjih poslova i drugim državnim tijelima
  • drugi uvjeti sukladno Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveučilišta u Zagrebu i Statutu Visoke policijske škole


 

Kompetencije koje se stječu završetkom stručnog preddiplomskog studija Kriminalistika

  • znanja i vještine koje osposobljavaju za samostalno obavljanje poslova vezanih uz sigurnost, otkrivanje, rješavanje kaznenih djela te planiranje prevencije i suzbijanja kriminaliteta
  • specifična znanja i vještine prema usmjerenju u posljednjoj godini studija


 

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe:

Završetkom stručnog studija Kriminalistika stječe se stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica kriminalistike (bacc. crim.)

Završetkom stručnog studija Kriminalistika student može nastaviti obrazovanje na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Kriminalistika na Visokoj policijskoj školi ili drugim specijalističkim diplomskim stručnim studijima iz srodnih područja.


 

 

I. semestar

Naziv predmeta Broj sati ECTS
Uvod u kriminalistiku  45 4
Uvod u organizaciju državne uprave 30 4
Ustavno pravo 45  4
Osnove kaznenog materijalnog prava 45
Upravno pravo 60
Strani jezik policijske struke 1  30
Izborni    
Specijalna tjelesna priprema 1 30
Osnove zaštite i spašavanja 30

II. semestar

Naziv predmeta Broj sati ECTS
Kriminalistička taktika 60 6
Osnove kaznenog procesnog prava 45 6
Policijske ovlasti i ljudska prava 45 4
Organizacija policije 60 4
Osnove statističke analize za kriminaliste 45 4
Strani jezik policijske struke 2 30 3
Izborni    
Specijalna tjelesna priprema 2 30 3
Društvo i policija 45 3
Pravosudna policija u penalnim ustanovama 30 3

III. semestar

 Naziv predmeta  Broj sati  ECTS
Kriminalistička tehnika  60
Praktikum socijalno-komunikacijskih vještina  45
Kriminologija  90
Sustav sigurnosti i nacionalna sigurnost RH  60
Strani jezik policijske struke 3  30
Izborni     
Specijalna tjelesna priprema 3  30 3
Penologija i izvršno pravo 30 3
Psihopatologija i postupanje policije  30 3

IV. semestar

Naziv predmeta Broj sati ECTS
Taktika policijskog postupanja 1 105 9
Prekršajno pravo 45 6
Ekonomika poslovanja i kriminalitet 60 5
Policijski menadžment 45 4
Strani jezik policijske struke 4 30 3
Izborni    
Rad na mjestu događaja 30 3
Praktikum kriminalističke tehnike 30 3
Forenzika digitalnih dokaza 30 3

Druga godina stručnog studija Kriminalistika (III. i IV. semestar)

 V. semestar

 Naziv predmeta  Broj sati  ECTS
Kriminalističke metodike 90
Tehnike intervjua i obavijesnog razgovora 45
Kriminalitet djece i maloljetnika 45
Prevencija profesionalnog stresa i sagorijevanja 30
Praksa 90
Izborni    
Istraživanje kompjutorskog kriminaliteta 45
Kriminalistički praktikum 30
Metodika istraživanja ekoloških delikata 30
Strani jezik policijske struke 5 30 3

 

VI. semestar

Kriminalističko usmjerenje

Naziv predmeta Broj sati ECTS
Kriminalistička metodika - složeniji slučajevi 60 9
Kriminalistička psihologija 45 5
Medicinska kriminalistika 45 3
Kriminalistička analitika 60 6
Završni rad   7

Policijsko usmjerenje

Naziv predmeta Broj sati ECTS
Taktika policijskog postupanja 2 90 8
Policijska psihologija 45 5
Nadzor državne granice 60 5
Metodika istraživanja prometnih delikata 45 5
Završni rad   7

Opće usmjerenje

Naziv predmeta Broj sati ECTS
Svi predmeti iz kriminalističkog i policijskog usmjerenja su izborni uz još dva ponuđena izborna predmeta (navedeni u tablici)    
Krizne intervencije u penalnom sustavu 30 3
Europska i međunarodna sigurnost 45 3
Završni rad   7

Treća godina stručnog studija Kriminalistika (III. i IV. semestar)