početna > Policija > Policijska akademija > Visoka policijska škola > Studij > Specijalistički diplomski stručni studij Kriminalistika

Specijalistički diplomski stručni studij Kriminalistika

Nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
 

Izvoditelj studija: Visoka policijska škola

Trajanje studija: Specijalistički diplomski stručni studij Kriminalistika - 2 godine (120 ECTS)

 

Uvjeti upisa na studij:

  •  stečen stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica kriminalistike

Kompetencije koje se stječu završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Kriminalistika:
 

  • znanja i vještine koje osposobljavaju za specijalizirano bavljenje užim područjem struke
  • osposobljenost za samostalno uočavanje i elaboriranje stručnih problema

 

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe:

  •  Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Kriminalistika stječe se zvanje stručni specijalist/ica kriminalistike (spec.).

I. semestar

Naziv predmeta Broj sati ECTS
Istraživanje imovinskog kriminaliteta 45 6
Metode suzbijanja organiziranog kriminaliteta 60 6
Praktikum kaznenog procesnog prava 60 6
Obavještajno sigurnosna djelatnost i službe 45 6
Izborni    
Međunarodna policijska suradnja 30 3
Psihologija agresivnosti 30 3
Migracije i kriminalitet 30 3

II. semestar

Naziv predmeta Broj sati ECTS
Metode suzbijanja gospodarskog kriminaliteta 60 6
Metode istraživanja krvnih i seksualnih delikata 45 6
Požari, eksplozije i terorizam 60 6
Računalna sigurnost 45 6
Izborni    
Policijska etika 45 3
Kriminalitet i zlouporaba droga 30 3
Kognitivni intervju 30 3

Prva godina specijalističkog diplomskog stručnog studija Kriminalistika (I. i II. semestar)

 

 


III. semestar

Naziv predmeta Broj sati ECTS
Metodologija istraživanja sigurnosnih pojava 60 8
Primjenjena viktimologija 45 4
Strategijski menadžment 60 6
Izborni    
Sociologija kriminala 45
Prevencija kriminaliteta 30 3
Odnosi s javnošću 45 3
Kaznenopravna zaštita djece i maloljetnika 45 3
Upravljanje rizikom 30 3

IV. semestar

Naziv predmeta Broj sati ECTS
Nadzor nad radom policije 45 4
Upravljanje ljudskim potencijalima 45 5
Završni rad   15
Izborni    
Krivotvorine isprava i rukopisa 30 3
Profiliranje počinitelja 30 3
Posebni izvidi teških kaznenih djela 30 3
Modeli obavještajnih službi u svijetu 45 3
Suzbijanje krijumčarenja oružja 30 3

Druga godina specijalističkog diplomskog stručnog studija Kriminalistika (III. i IV. semestar)