početna > Ministarstvo > Natječaji > Zapošljavanje > Testiranje kandidata

Testiranje kandidata

22.10.2018.

Poziv na testiranje kandidatima/kandidatkinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, objavljenog 19. rujna 2018. godine na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

14.9.2018.

Poziv na testiranje kandidatima/kandidatkinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, objavljenog u Narodnim novinama, br. 67 

04. 06. 2018.

Poziv na testiranje kandidata za interni oglas za rukovodeća radna mjesa u Ministarstvu unutarnjih poslova, Upravi za pravne poslove i ljudske potencijale, objavljenog 16. svibnja 2018. godine.

18. 5. 2018.

Poziv na razgovor kandidatima na oglas od 24. travnja 2018.


Poziv za testiranje za interni oglas za rukovodeća radna mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova


Poziv na testiranje za interni oglas za rukovodeća radna mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova


Poziv na testiranje za interni oglas za rukovodeća radna mjesta u Kabinetu ministra


 

Poziv na testiranje za interni oglas od 21. veljače 2018. (Služba za osiguranje i zaštitu štićenih objekata i prostora)


 

Poziv na testiranje za interni oglas od 16. veljače 2018. (Uprava kriminalističke policije)


 

Povjerenstvo za odabir kandidata za slobodno radno mjesto rukovodećeg policijskog službenika, izvješćujeda će se testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa za imenovanje rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, na radno mjesto:

 1          Ravnateljstvo policije

                        - zamjenik glavnog ravnatelja policije za granicu – 1 izvršitelj

 

koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova, dana 05. veljače 2018. godine

 

održati dana 14. ožujka 2018. godine

u Ministarstvu unutarnjih poslova

Ulica grada Vukovara 33, Zagreb, soba 75/I,

s početkom u 12.30 sati

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi sa putem odgovora kandidata na postavljena pitanja.

 Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, odnosno ostvarili najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom.

 Razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na provjeri znanja obavit će se isti dan (14. ožujka 2018. godine), s početkom u 13.30 sati.

 Povjerenstvo će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

 

Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.