početna > Policija > IV. Kategorija > Koprivničko-križevačka

Koprivničko-križevačka

  • Načelnik: Vjekoslav Štimac
  • Sjedište: Koprivnica
  • Adresa: Trg Eugena Kumičića 18
  • Telefon: 048/656 411
  • WEB site: www.koprivnicko-krizevacka.policija.hr
  • Nadležnost nad gradovima: Đurđevac, Koprivnica i Križevci
  • Nadležnost nad općinama: Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalinovac, Kalnik, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec i Virje.

Osoba zadužena za odnose s javnošću :

Dražen Laljek  
Telefon:  048 / 656 555
Fax: 048 / 656 499
E-mail: koprivnicko-krizevacka@policija.hr


POLICIJSKA POSTAJA
ADRESA
TELEFON
Koprivnica
Koprivnica
Trg Eugena Kumičića 18
048/656 438
Đurđevac
Đurđevac
Stjepana Radića 6
048/656 739
Križevci
Križevci
Drage Grdenića 5
048/656 839
Postaja prometne policije Koprivnica
Koprivnica
Trg Eugena Kumičića 18

048/656 539
Postaja granične policije Koprivnica
Otočka
Otočka bb

048/656 537