Varaždinska

  • Načelnik : Predrag Benčić
  • Sjedište : Varaždin
  • Adresa : Ivana Milčetića 10
  • Telefon : 042/372 401
  • WEB site : www.varazdinska.policija.hr
  • Nadležnost nad gradovima : Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždin i Varaždinske Toplice
  • Nadležnost nad općinama : Bednja, Breznica, Breznički Hum, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Donji Martijanec, Gornji Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, Ljubešćica, Mali Bukovec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica i Visoko.

Osoba zadužena za odnose s javnošću :

Marina Kolarić  
Telefon:  042 / 372 122; 042 / 372 126
Fax: 042 / 372 315; 042 / 372 311
E-mail: varazdinska@policija.hr


POLICIJSKA POSTAJA
ADRESA
TELEFON
Varaždin
Varaždin
A. Cesarca 18
042/372 403
Ivanec
Ivanec
Varaždinska 13
042/373 449
Ludbreg
Ludbreg
Koprivnička 15
042/373 239
Novi Marof
Novi Marof
Franjevačka 1
042/373 339
Postaja prometne policije Varaždin
Varaždin
Kolodvorska 2
042/372 404
Postaja granične policije
Ivanec
Varaždinska 13
042/373 404