Uprava za europske integracije i međunarodne odnose

 
Približavanje i članstvo u Europskoj uniji jedan je od prioriteta Republike Hrvatske.
 
Uprava svojim radom obuhvaća:

Europske integracije

 
U ovom dijelu rada Uprava predlaže mjere iz područja približavanja standardima EU iz djelokruga poslova MUP-a, surađuje s institucijama Europske unije u ime MUP-a, s nacionalnim koordinatorom za približavanje EU, te sa svim ustrojstvenim jedinicama MUP-a i sa svim tijelima državne uprave čija je djelatnost vezana za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.
 
Izrađuju se instrumenti potrebni za usklađivanje propisa s propisima EU.
U suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija koordinira provedbe CARDS projekata, predlaže i koordinira izrade projekata pomoći iz PHARE i drugih predpristupnih fondova te osigurava stručnu i ostalu potporu ustrojstvenim jedinicama MUP-a u vezi njihove provedbe.
Stoga je za provedbu projekata financiranih iz predpristupnih fondova EU u Odjelu ustrojena Centralna jedinica koja koordinira aktivnosti svih projekata MUP-a financiranih iz sredstava CARDS i PHARE programa.
Na stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija možete pogledati pregled liste projekata  MUP-a sa njihovim statusom i vrstom pomoći.
 
 
 
Zajedno sa svim ustrojstvenim jedinicama analizira moguće potrebe Ministarstva unutarnjih poslova (izrada prijedloga propisa, programa obuke, investicije u infrastrukturu i opremu i dr.) te u koordinaciji s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija predlaže projekte tijelima Europske unije, zemljama članicama EU, drugim zemljama ili međunarodnim organizacijama.
 

Mirovne misije

Organizirano, sistematizirano i nadzirano upućivanje policijskih službenika u mirovne misije započelo je ustrojavanjem Odjela za europske integracije i mirovne misije krajem 2004. godine.

Potpisivanjem Memoranduma o doprinosu sustavu Standby aranžmana UN-a, Vlada Republike Hrvatske preuzela je obavezu definirati kapacitete sa kojima može sudjelovati u mirovnim misijama UN-a. Provedba preuzetih obaveza započela je 2005. godine upućivanjem prvih službenika u mirovne misije.
 
Odjel za mirovne misije osnovan je u kolovozu 2008. godine, a on koordinira sve međunarodne aktivnosti MUP-a te provodi selekciju, obuku i koordinaciju upućivanja policijskih službenika u mirovne misije, kao i na rad u inozemstvo. Pruža logističku potporu policijskim službenicima koji se nalaze u mirovnoj misiji ili na radu u inozemstvu, te prati i analizira njihova izvješća i nadzire njihov rad.
 
 

Mirovne misije u kojima sudjeluju policijski službenici MUP-a RH:MIROVNA MISIJA NATO-a ISAF
 
Sukladno Zajedničkoj izjavi o civilnoj suradnji u okviru njemačkog Pokrajinskog tima za obnovu u Afganistanu, potpisanoj 2004. godine između Vlada RH i SR Njemačke, djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova RH aktivno su sudjelovali i u NATO-ovoj mirovnoj operaciji ISAF u sklopu njemačkog Pokrajinskog tima za obnovu (PRT) od siječnja 2005. godine do srpnja 2007. godine.

U rečenoj misiji je ukupno sudjelovalo osam policijskih službenika koji su u Afganistanu obavljali poslove policijskih savjetnika na uspostavi policijske infrastrukture.

Trenutačno u NATO–ISAF misiji sudjeluje MORH s oko 300 pripadnika 13 kontingenta vojske RH.

Mirovna misija pod okriljem EU 


EUPOL - Afganistan
 

Odlukom Glavnog tajništva Vijeća EU o objedinjavanju svih policijskih sustava, koji su samostalno funkcionirali po različitim pokrajinama u Afganistanu, 30. svibnja 2007. godine donesena je tzv. Zajednička akcija o uspostavi EUPOL–Afganistan, mirovne misije utemeljene i vođene od EU, a temeljem koje je u listopadu iste godine, na poziv EU, potpisan Sporazum između RH i EU o sudjelovanju hrvatskih policajaca u toj misiji.

U novoutemeljenu mirovnu misiju iz misije NATO-ISAF 10. srpnja 2007. godine prešla su dvojica policijskih službenika MUP-a RH, Tomislav Medić i Igor Kušan, koji su do tada u sastavu hrvatskog Civilnog tima radili na rekonstrukciji i izgradnji policijskog sustava te obnovi civilnog društva u Afganistanu.

Tomislav Medić, djelatnik Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske,  u sastavu EUPOL–Afganistan mirovne misije radio je kao savjetnik za policijsku obuku, dok je Igor Kušan, policijski službenik iz Siska, radio kao savjetnik za ustroj kriminalističke policije.

Krajem veljače 2008. godine u Afganistan je otputovao i Nenad Tuškanac, policijski službenik Odjela za mirovne misije MUP-a RH, a u misiji obavlja poslove koordinatora za reformu policije. Tuškanac se iz misije vratio u kolovozu 2009. godine, nakon mandata od 18 mjeseci. Policijski službenik ATJ Lučko Željko Pinojtić u Afganistan je boravio godinu dana od srpnju 2008. godine. U misiji je radio poslove policijskog instruktora. Dana 9. studenog 2009. godne u Afganistan je otputovao Zoran Mamuzić, policijski službenik za mirovne misije. Mamuzić će obavljati poslove Training Programme Coordinatora pri IPCBS-u.

U EUPOL-u sudjeluju policije zemalja članica EU te zemalja koje nisu članice EU kao što su pripadnici policije RH, Australije, Kanade, Turske i Novog Zelanda.


EULEX – Kosovo
 

Sukladno pregovaračkom stajalištu Vlade RH za Poglavlje 31. «Vanjska, sigurnosna i obrambena politika» Republika Hrvatska sudjeluje u misiji EULEX KOSOVO. Mirovna misija EULEX ili EU misija vladavine prava na Kosovu, pokrenuta je u prosincu 2008. godine kada je proglašena i njezina inicijalna operativna sposobnost. Sukladno tome, postojala je potreba postupnog «prelaska» policijskih službenika iz misije UNMIK u EULEX misiju te je pripadnik PU primorsko-goranske, Odsjeka terorizma i ekstremnog nasilja, Alen Perušić, koji je u UNMIK misiji sudjelovao od studenog 2007. prešao u EULEX gdje je sudjelovao do kraja travnja 2009. godine.

U mirovnu misiju Europske unije EULEX u prosincu 2008. godine otputovao je i policijski službenik PU osječko-baranjske, IJP Osijek Daniel Runje. Na jednogodišnji mandat na Kosovo je 5. srpnja 2009. godine otputovala Marijana Patrlj-Popović iz Odjela za europske intergracije MUP-a koja će u misiji obavljati poslove savjetnika za istraživanje međuetničkih zločina. S njom je otputovao i pripadnik ATJ Lučko Ivan Sučić koji će na Kosovu obavljati poslove policijskog službenika za neposrednu zaštitu. S Kosova se u prosincu 2009. vratio Daniel Runje, a na njegovo mjesto otputovala je policijska službenica Odjela za mirovne misije Lidija Werhas.  U EULEX-u će raditi u Odjelu za operativno planiranje za graničnu policiju. 

Dana 6. srpnja 2010. godine iz EULEX-a su se vratili Marijana Patrlj-Popović i Ivan Sučić.

Određeni broj pripadnika UN administrativnog osoblja prisutan je na Kosovu međutim UNMIK misija nije operativna.
 

UNMIK – Kosovo
 
Od svibnja 2005. godine MUP RH na Kosovu sudjeluje s dvoje policijskih časnika, Davorom Javorskim, koji je obavljao poslove Časnika za vezu sa susjednim zemljama, i Kornelijom Jakupec, koordinatoricom za liniju rada zlostavljanja djece.

U srpnju 2006. godine u misiju su upućeni policijski službenici Andrej Hegediš i Marijana Patrlj-Popović, a Korneliji Jakupec je početkom kolovoza 2006. godine mandat u misiji završio. Krajem kolovoza 2006. godine na Kosovo je upućeno još sedam policijskih službenika, koji su se iz misije vratili nakon godinu dana, odnosno u kolovozu 2007. godine kada je na Kosovo upućen novi policijski kontingent s 13 pripadnika. Tijekom siječnja 2008. godine kontingentu se kao 14. član pridružio i Gordan Vlahović, policijski službenik PUZ-a.

U sklopu redovne rotacije u rujnu 2008. godine iz misije se vratilo devetero policijskih službenika te je, kao njihova zamjena, upućeno novih devetero službenika na mandat od godinu dana.

Prelaskom policijske komponente UNMIK mirovne misije na Kosovu u nadležnost EULEX-a policijski službenici su vraćeni u RH krajem veljače 2009. godine. 

Od svibnja 2005.godine do završetka rada misije UNMIK u istoj su sudjelovala sveukupno 34 policijska službenika.

       


Mirovne misije u sklopu UN-a

 
UNMIT – Istočni Timor
 
The United Nations Integrated Mission in Istočni Timor (UNMIT) osnovan je rezolucijom Vijeća sigurnosti 1704 od 25. kolovoza 2006. sa sljedećim mandatom:

podrška Vladi Istočnog Timora i relevantnim ustanovama u konsolidiranju stabilnosti, jačanje kulture demokratskog upravljanja te politički dijalog, jačanje nacionalnog pomirenja i socijalne kohezije.

U UNMIT-u sudjeluje oko 1 000 policijskih službenika iz 42 zemlje svijeta.

Od siječnja do srpnja 2005. godine u mirovnoj misiji u Istočnom Timoru boravio je policijski službenik Damir Hrlić i to u funkciji Voditelja Tima za nadzor državne granice. Nakon njegova povratka upućen je policijski službenik Robert Križanić, koji se vratio iz misije. Zatim se promijenio mandat misije, koja je sada izvršna, a u studenom 2006. godine u misiju je upućen policijski službenik Vinko Lukšić, koji je obavljao poslove iz domene kriminalističke policije, radeći na krvnim i seksualnim deliktima.

Proširenje ove misije nastavilo se početkom 2007. godine, kad je u misiju  upućen policijski službenik Dalibor Bogić. Početkom veljače 2008. godine u mirovnu su misiju na mandat od godine dana otputovala još dvojica policijskih službenika, Karlo Peternel i Domagoj Medaković, a u ožujku im se pridružio i Željko Stolica, policijski službenik Interventne jedinice policije PU splitsko-dalmatinske.
Po završetku mandata policijskog službenika Vinka Lukšića, u svibnju 2008. godine u mirovnu misiju u Istočnom Timoru upućen je Hrvoje Mašić, policijski službenik Interventne jedinice policije PU zagrebačke.

Trenutačno se u mirovnoj misiji u Istočnom Timoru nalaze petorica hrvatskih policijskih službenika.  U misiju su upućeni na mandat u trajanju od 12 mjeseci, s mogućnošću ekstenzije mandata do još 6 mjeseci. U veljači 2008. godine u Istočni Timor su otputovala dvojica policijskih službenika: pripadnik IJP PU zagrebačke Karlo Peternel i pripadnik PU vukovarsko-srijemske Domagoj Medaković, koji će u mirovnoj misiji provesti 18 mjeseci. Mjesec dana kasnije kolegama u misiji UNMIT pridružio se Željko Stolica, pripadnik IJP PU splitsko-dalmatinske kojemu mandat prestaje nakon 15 mjeseci te se vraća u RH u lipnju 2009. godine. Hrvoje Mašić iz IJP Zagreb, PU zagrebačke u Istočni Timor je otputovao u svibnju 2008. godine, a za tri mjeseca, u kolovozu 2008.godine u daleki Timor je otputovao i pripadnik Zapovjedništva specijalne policije, SJP Osijek Branko Jurčević. Mašić se iz misije vratio 21. studenog 2009. godine. U daleki Timor 14. rujna 2009. godine otputovala su još dvojica interventnih policajaca: Slaven Toth iz Interventne jedinice PU zagrebačke i Dalibor Apati iz Interventne jedinice PU osječko-baranjske.
 

  
UNFICYP – Cipar
 
Dana 4. ožujka 1964. godine Vijeće sigurnosti UN-a jednoglasno je usvojilo rezoluciju 186 (1964) u kojoj je navedeno da je situacija na Cipru takva da će vjerojatno ugroziti međunarodni mir i sigurnost, te kojom se preporuča stvaranje mirovnih snaga Ujedinjenih naroda na Cipru (UNFICYP), uz suglasnost Vlade Republike Cipar.

Mandat misije je iskoristiti svoje najveće napore u sprječavanju ponavljanja borbi, doprinijeti održavanju i obnovi reda i zakona te povratak u normalne uvjete.

Ministarstvo unutarnjih poslova RH u misiji sudjeluje od travnja 2005. godine, kad su na Cipar upućena dvojica policijskih časnika, Mladen Vrtarić koji je obavljao poslove časnika za vezu u sjedištu misije te Nenad Tuškanac, koji je bio rukovoditelj jednog od tri sektora linije razdvajanja između grčkog i turskog dijela Cipra.

Nanad Tuškanac vratio se u RH pa je u travnju 2006. godine, kao njegova zamjena, upućen Gordan Vojta, koji je na početku obnašao funkciju zapovjednika UN-ove policijske postaje Athienou, a nakon toga dužnost zamjenika zapovjednika sektora IV.

U studenom 2006. godine, kao zamjena za Mladena Vrtarića, na mandat od godinu dana upućen je policijski službenik Vedran Žgela, dok je na UN-ov zahtjev za povećanjem hrvatskog kontingenta u siječnju 2007. godine u misiju na jednogodišnji mandat otputovao i načelnik Odjela za nezakonite migracije PU primorsko-goranske Goran Jurić.

U svibnju 2007. godine je kao redovna zamjena za Gordana Vojtu u misiju upućen Davor Ivan Rođak, policijski službenik Policijske uprave zagrebačke, Policijske postaje Samobor.

Na poziv UN-a od srpnja 2007. godine u misiji sudjeluje i policijska službenica Tihana Kozlica.

U svibnju 2008. godine na jednogodišnji mandat na Cipar su otputovala trojica novih policijskih službenika, odnosno, Božena Vojak iz PU karlovačke te Miljenko Ožeg i Krešimir Benić iz PU zagrebačke. Zamijenili su tamo policijske službenike Gorana Jurića, Vedrana Žgelu i Davora Ivana Rođaka.

Boris Butorac, iz PU primorsko-goranske, u misiji je od siječnja 2009. godine. Njemu su se u Cipru 13. svibnja 2009. godine pridružilo još troje kolega. Pripadnica PU splitsko-dalmatinske Sandra Bašić, iz PU vukovarsko-srijemske Krešimir Vidović te Tomislav Emilio Ivanuš, iz MUP-ovog Odjela za međunarodnu policijsku suradnju. U misiju na Cipar 14. veljače 2010. godine otputovao je voditelj graničnog prijelaza Policijske postaje Umag Sebastijan Ladović. On će zamijeniti Borisa Butorca kojem je istekao 13-mjesečni mandat.

Trenutačno se u mirovnoj misiji UN-a na Cipru nalazi četvero hrvatskih policajaca. Dana 13. svibnja 2010. godine u mirovnu misiju na Cipar otputovali su Ines Češnjaj iz PU međimurske, Josip Maričić iz PU osječko-baranjske i Nebojša Jeremić iz PU osječko-baranjska. Oni se u misiju upućuju na mandat od 12 mjeseci, a kao redovne zamjene policijskim službenicima kojima je sa 13. svibnjem 2010. završio jednogodišnji mandat, a to su: Sandra Bašić, Tomislav-Emilio Ivanuš i Krešimir Vidović.

  
 
 

MINUSTAH – Haiti

Vijeće Sigurnosti UN-a usvojilo je 30. travnja 2004. Rezoluciju kojom se uspostavlja šestomjesečna mirovna misija na Haitiju MINUSTAH. Mirovna operacija MINUSTAH sastavljena je od dviju komponenata: civilne, koju čini do 1 622 pripadnika civilne policije, uključujući savjetnike i vojne komponente, koju sačinjava do 6 700 vojnika. Mandat mirovne operacije odnosi se na uspostavu sigurnost i stabilnost u zemlji, zaustavljanju nasilja i uspostavi uvjeta za održavanje demokratskih izbora, koji su do sad nekoliko puta otkazivani te potpori aktivnostima vezanim uz zaštitu ljudskih prava. Uloga policije je izgradnja policijskog sustava i rekonstrukcija civilnog društva u zemlji.
 

Ministarstvo unutarnjih poslova RH u ovoj mirovnoj misiji sudjeluje od prosinca 2007. godine, kad je u misiju na jednogodišnji mandat upućen policijski službenik Marko Džigumović, koji je obavljao poslove savjetnika za policijsku obuku. Iz Haitija se vratio 5. prosinca 2008. godine. Na jednogodišnji mandat na Haiti su 9. svibnja 2009. otputovali Igor Kruljac iz ATJ Lučko i Tihomir Svatoš iz PU zagrebačke.
 Djelatnicima MUP-a odličja


Za uzoran i profesionalan rad u mirovnim misijama na Cipru, Kosovu te u Istočnom Timoru, policijski službenici su primili UN-ova odličja za doličan rad i doprinos mirovnim misijama UN-a.

Angažiranjem MUP-a RH za sudjelovanje u još jednoj UN-ovoj mirovnoj misiji, MUP je proširio učešće u mirovnim misijama tako da sada sudjeluje u četiri UN misije s 11 policijskih službenika  i  u dvije EU mirovne misije, s tri policijska službenika, s tim da još tri selektirana službenika čekaju odlazak i angažman u misiji EULEX.

Dakle trenutačno MUP RH sudjeluje s sveukupno 14 policijskih službenika angažiranih u mirovnim misijama.

 

Međunarodni angažman
 

Od lipnja 2005. godine u radu Međunarodnog Centra za obuku iračkih policajaca u Jordanu Hrvatska je sudjelovala sa šest policijskih službenika - instruktora. Centar je službeno završio s radom 31. kolovoza 2007. godine.