početna > Savjeti > Nasilje > Zlostavljanje putem mobitela i interneta - suvremenih tehnologija

Zlostavljanje putem mobitela i interneta - suvremenih tehnologija

 

Rizici komunikacije s nepoznatim osobama

Djeca i mladež sve više koriste osobna računala i mobitele za komunikaciju s drugim, kako poznatim, tako i nepoznatim osobama. Djeca vrlo često nisu svjesna rizika komunikacije s njima nepoznatim osobama koje se često lažno predstavljaju i daju netočne podatke o svojim godinama, izgledu, mjestu stanovanja i o drugim osobnim podacima. Za razliku od potencijalnih zlostavljača, djeca uglavnom daju istinite podatke o svom identitetu i kretanju.

Brojeve potencijalnih žrtava počinitelji mogu doznati preko različitih internet chatova, chatova mobilnih mreža, dječjih časopisa u kojima djeca ostavljaju podatke s brojem telefona ili putem raznih emisija u kojima se u podnožju ekrana emitiraju brojevi mobitela s pozivima za dopisivanje putem mobitela.

Počinitelji vrlo često mlađim osobama nude i šalju kodove za nadoplatu računa putem bona, a potom ih ucjenjuju, traže protuusluge, novac, brojeve prijatelja/prijateljica ili traže da im putem mobitela ili interneta šalju svoje obnažene fotografije.

Kazneno djelo na štetu maloljetne osobe može se počiniti i pomoću interneta i mobitela, pa tako i u slučajevima kada počinitelj s maloljetnom osobom nije ostvario neposredni kontakt i kada žrtvi nisu poznati podaci o osobi s kojom je komunicirala. Mobilni uređaj i računalo počinitelju može poslužiti za izvršenje kaznenog djela  „Iskorištavanje djece za pornografiju“ iz članka 163. Kaznenog zakona; kaznenog djela „Iskorištavanje djece za pornografske predstave“ iz članka 164. Kaznenog zakona; kaznenog djela „Upoznavanje djece sa pornografijom“ iz članka 165. Kaznenog zakona ili neke druge kažnjive radnje.


Zakonski opis gore navedenih kaznenih djela glase:

 

Iskorištavanje djece za pornografiju
Članak 163.


(1) Tko dijete namamljuje, vrbuje ili potiče na sudjelovanje u snimanju dječje pornografije ili tko organizira ili omogući njezino snimanje,
kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko neovlašteno snima, proizvodi, nudi, čini dostupnim, distribuira, širi, uvozi, izvozi, pribavlja za sebe ili drugoga, prodaje, daje, prikazuje ili posjeduje dječju pornografiju ili joj svjesno pristupa putem informacijsko komunikacijskih tehnologija.
(3) Tko dijete silom ili prijetnjom, obmanom, prijevarom, zlouporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa zavisnosti, prisili ili navede na snimanje dječje pornografije,
kaznit će se kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.
(4) Posebne naprave, sredstva, računalni programi ili podaci namijenjeni, prilagođeni ili uporabljeni za počinjenje ili olakšavanje počinjenja kaznenog djela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka će se oduzeti, a pornografski materijal koji je nastao počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka će se i uništiti.
(5) Dijete se neće kazniti za proizvodnju i posjedovanje pornografskog materijala koji prikazuje njega samog ili njega i drugo dijete ako su oni sami taj materijal proizveli i posjeduju ga uz pristanak svakog od njih i isključivo za njihovu osobnu upotrebu.
(6) Dječja pornografija je materijal koji vizualno ili na drugi način prikazuje pravo dijete ili realno prikazano nepostojeće dijete ili osobu koja izgleda kao dijete, u pravom ili simuliranom spolno eksplicitnom ponašanju ili koji prikazuje spolne organe djece u spolne svrhe. Materijali koji imaju umjetnički, medicinski ili znanstveni značaj ne smatraju se pornografijom u smislu ovoga članka.


Iskorištavanje djece za pornografske predstave
Članak 164.


(1) Tko dijete namamljuje, vrbuje ili potiče na sudjelovanje u pornografskim predstavama,
kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
(2) Tko zarađuje od pornografskih predstava u kojima sudjeluje dijete ili na drugi način iskorištava dijete za pornografske predstave,
kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
(3) Tko silom ili prijetnjom, obmanom, prijevarom, zlouporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa zavisnosti, prisili ili navede dijete na sudjelovanje u pornografskoj predstavi,
kaznit će se kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.
(4) Kaznom zatvora iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko gleda pornografsku predstavu uživo ili putem komunikacijskih sredstava ako je znao ili je morao i mogao znati da u njoj sudjeluje dijete.
(5) Posebne naprave, sredstva, računalni programi ili podaci namijenjeni, prilagođeni ili uporabljeni za počinjenje ili olakšavanje počinjenja kaznenog djela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka će se oduzeti, a pornografski materijal koji je nastao počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka će se i uništiti.


Upoznavanje djece s pornografijom
Članak 165.


(1) Tko djetetu mlađem od petnaest godina proda, pokloni, prikaže ili javnim izlaganjem, posredstvom računalnog sustava, mreže ili medija za pohranu računalnih podataka ili na drugi način učini pristupačnim spise, slike, audiovizualne sadržaje ili druge predmete pornografskog sadržaja ili mu prikaže pornografsku predstavu,
kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
(2) Predmeti, posebne naprave, sredstva, računalni programi ili podaci namijenjeni, prilagođeni ili uporabljeni za počinjenje ili olakšavanje počinjenja kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka će se oduzeti, a pornografski materijal će se i uništiti.
(3) Pornografijom se u smislu ovoga članka smatra materijal koji vizualno ili na drugi način prikazuje osobu u pravom ili simuliranom spolno eksplicitnom ponašanju ili koji prikazuje spolne organe ljudi u spolne svrhe. Materijali koji imaju umjetnički, medicinski ili znanstveni značaj ne smatraju se pornografijom u smislu ovoga članka.

Što je Internet ?

Internet je svjetska globalna mreža (World Wide Web / www) koja omogućuje elektroničku povezanost i komunikaciju računala. Prema dostupnim podacima s kraja 2008. godine, u Hrvatskoj je registrirano gotovo dva milijuna korisnika interneta, što predstavlja oko 44 posto stanovništva. On-line informacije i web stranice svatko može izraditi, administrirati ih i pristupiti im u svakom trenutku s bilo kojeg mjesta u svijetu.

Dobra strana:
 • dostupnost velike količine informacija o najrazličitijim temama koje bi korisnike mogle interesirati
 • većina objavljenih sadržaja pruža korisnicima zanimljive, pozitivne i edukativne informacije.
 
Loša strana:
 • vrlo je teško uspostaviti pravila ponašanja na internetu i time omogućiti sigurnost i zaštitu korisnika. Ne postoji središnja međunarodna organizacija koja motri ili odobrava sadržaj na internetu prije nego što se on objavi
 • sloboda koju pruža internet i nepostojanje efikasnog načina kontrole ostavlja mogućnost zlouporabe. Zlouporaba za koju smatramo da ima najteže posljedice jest proizvodnja, nuđenje, distribucija i pribavljanja sadržaja dječje pornografije.


Dječja pornografija na računalnom sustavu ili mreži / seksualno zlostavljanje djece putem interneta

Pojam dječje pornografije Republika Hrvatska je preuzela iz Konvencije o kibernetičkom kriminalu Vijeća Europe, koja je ratificirana u Hrvatskom saboru te je po svojoj pravnoj snazi iznad hrvatskih zakona.

Izraz »dječja pornografija« uk­ljučuje pornografski materijal koji prikazuje:

 • malo­ljetnika kako sudjeluje u seksualno eksplicitnom ponaša­nju
 • osobu koja izgleda kao malo­ljetnik koji sudjeluje u seksualno eksplicitnom ponaša­nju
 • stvarne slike koje predstav­ljaju malo­ljetnika kako sudjeluje u seksualno eksplicitnom ponaša­nju.

Postoje snažna međunarodna nastojanja, podržana od respektabilnih međunarodnih policijskih organizacija poput Interpola i Europola da se za navedene teške oblike kriminaliteta prestane koristiti izraz dječja pornografija, te da se pojava nazove pravim imenom: seksualno zlostavljanje djece putem interneta.

Izraz dječja pornografija u velikoj mjeri bagatelizira ova kaznena djela i obezvređuje žrtve. Naime, izraz pornografija uobičajeno ne izaziva negativne emocije kod građana, te predstavlja legalnu ljudsku aktivnost, koja je rijetko gdje i u rijetkim slučajevima kažnjiva. Čini se kako pridjev “dječja“ samo konkretnije opisuje jednu prihvatljivu društvenu pojavu.

Ipak, treba znati da je prema Kaznenom zakonu za posjedovanje, proizvodnju, nuđenje, distribuciju i pribavljanje sadržaja koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece predviđena kazna zatvora od jedne do čak deset godina zatvora, a to dovoljno govori o kakvom se ozbiljnom kaznenom djelu radi.


Koji je opseg seksualnog zlostavljanja djece putem interneta?

Teško je ocijeniti pravu širinu ovog problema. Pretpostavlja se da u ovom trenutku u svijetu postoji oko 100.000 internet stranica na kojima se nalaze sadržaji koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece.

Pretpostavka je da je jedno od petoro djece koja koriste internet primilo neželjeni prijedlog ili zahtjev seksualne prirode. On se može odnositi na zahtjev da se nepoznatoj osobi pošalju vlastite fotografije ili video-isječci koji prikazuju dijete golo ili uključeno u najrazličitije seksualne aktivnosti ili pak na prijedlog da se dijete nađe s odraslom osobom radi spolnog odnosa.

Pretpostavlja se da je između 25 i 35 posto djece bilo izloženo seksualnim sadržajima putem interneta.


Što su pornografski materijali?

Pornografski materijali su spisi, snimke, fotografije, publikacije i sadržaji registrirani suvremenim sredstvima (film, tisak, video, ali i suvremene računalne komunikacijske elektroničke mreže) iz spolne sfere, a namijenjeni su za poticanje tjelesne pohote.


Koje situacije predstavljaju najveći rizik?

Ponude ili zahtjeve seksualne prirode djeca najčešće dobivaju prilikom korištenja aplikacija za izravnu razmjenu elektronske pošte, popularnih Instant Messangera, elektroničke pošte ili prilikom igranja igrica on-line.


Kako počinitelji pronalaze djecu na internetu?

U svakodnevnom govoru takve počinitelje nazivamo pedofilima, no važno je znati da je pedofilija medicinski, odnosno psihijatrijski pojam, koji označava spolnu nastranost, odnosno seksualnu sklonost prema djeci istog ili suprotnog spola.

Policija i pravosudni djelatnici koriste širi termin „počinitelji seksualnih delikata na štetu djece“ jer počinitelji mogu biti i osobe kojima nije i možda nikada neće biti dijagnosticiran poremećaj koji se naziva pedofilija.

Djevojčice su pet puta češće žrtve nego dječaci. Većinom su zlostavljači muškarci, i to djeci poznate osobe. Rijetko koriste silu, već nagovaranje i potkupljivanje.

Odrasli počinitelji upoznaju djecu na različite načine. Tako primjerice pronalaze njihove osobne podatke u njihovim korisničkim profilima na najrazličitijim aplikacijama za razmjenjivanje poruka. Počinitelji znaju tražiti od djece, koju upoznaju na društvenim internet stranicama ili stranicama s on-line igrama, da ih dodaju na svoju listu prijatelja, kako bi tada mogli imati pristup većem broju djece.

Nakon upoznavanja djece na javno dostupnim internet servisima, počinitelji potiču djecu da druženje nastave kroz sredstva komunikacije koja pružaju veću privatnost: slanjem SMS-a ili telefonskim razgovorima, odnosno, korištenjem aplikacija za izravnu razmjenu elektronske pošte.


Kako roditelji mogu prepoznati opasnost?

Djeca i mladi ljudi mogu putem interneta sudjelovati u razgovorima i aktivnostima  seksualne prirode, što treba shvatiti kao normalan dio odrastanja. Takve aktivnosti se potpuno razlikuju od postupaka počinitelja seksualnih kaznenih djela na štetu djece.

U slučaju da posumnjate da je vaše dijete žrtva seksualnog zlostavljanja ili pronađete bilo kakav trag na računalu (fotografija, video, poruke elektroničke pošte), bez odgode podijelite svoju zabrinutost s djetetom i razgovarajte s njim o tome problemu, kao što bi i inače razgovarali. Ako i nakon razgovora s djetetom niste zadovoljni objašnjenjem koje vam je dalo i ako ste iz bilo kojeg razloga i dalje zabrinuti, molimo da zatražite dodatna objašnjenja i pomoć odgovarajućih stručnjaka.

Možete obavijestiti policiju na telefon 192, adresu elektroničke pošte policija@mup.hr, ili izravno doći u najbližu policijsku postaju ili policijsku upravu.

Prijavu možete proslijediti i državnom odvjetništvu. Njihova osnovna funkcija je kazneni progon počinitelja kaznenih djela, te će vaša prijava najvjerojatnije biti dostavljena policiji, čiji će stručnjaci provesti kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja identiteta počinitelja, te o tome obavijestiti državno odvjetništvo.


Trebaju li roditelji zabraniti svojoj djeci korištenje računala?

Velikom broju roditelja to je prva pomisao nakon što pročitaju ovaj sadržaj. Naravno, odgovor na pitanje je ne. Takva zabrana bila bi kontraproduktivna. Upravo ih bojazan da bi mogla ostati bez privilegije korištenja interneta može potaknuti da budu tajnovita i da ne govore roditeljima o eventualnim problemima tijekom korištenja interneta.
 

Komunikacija počinitelja i žrtve

Faze upoznavanja počinitelja sa žrtvom
 

Primjer komunikacije počinitelja sa žrtvom
 

 •  
 •  

 

 • Bok, kaj radiš?
 • Koliko imaš godina?
 • Da li su ti poruke i MMS-ovi pod šifrom?
 • Tko ti pregledava mobitel?
 • Da li si sama?
 • Nemoj nikome pričati o nama?
 • Živim u Zagrebu, treniram nogomet imam 15 godina, idem u 1. gimnaziju, slušam rap, a ti?
 • Pošalješ mi fotku?
 • Ljubavi na mogu bez tebe... poludjeti ću ako mi na pošalješ sliku da lakše izdržim...
 • Ti si najljepša cura koju sam ikada vidio sve bi dao za tvoj poljubac...
 • Da me zaista voliš poslala bi mi fotku!
 • Ako mi ne pošalješ kako sam tražio objaviti ću fotomontažu tvoga lica i golog tijela na Internet!
 • Hoću još, cijelo tijelo, ili ću ti poslati poruku roditeljima.
 • Učini to... ili ću objaviti na internet, oblijepiti ću ti školu fotkama koje si mi poslala, dobro ti se vidi lice... svi će vidjeti.

 

Rizici i opasnosti na društvenim mrežama

Otvaranjem profila na nekoj od brojnih društvenih mreža poput Facebooka ili Twittera, tinejdžeri zadovoljavaju svoju potrebu da budu viđeni onakvima kakvima se žele prikazati. Tako na svoje profile stavljaju isključivo fotografije koje žele, koje ih prikazuju privlačnima i slično.

No, za razliku od odraslih, tinejdžerima Facebook služi i za kontrolu imidža svojih vršnjaka u javnosti te tu često nastaju problemi. Naime, osim što sebe žele prikazati društveno poželjnima, istovremeno koriste Facebook da vršnjake koji im se iz različitih razloga ne sviđaju prikažu u negativnom svjetlu.

 

 

 Društvene mreže su im za to idealan medij iz više razloga:

• one su njihovo prirodno okruženje
• vrlo brzo mogu iznijeti negativne stvari o svojoj kolegici ili kolegi iz razreda
• kreatori ostaju anonimni
• u vrlo kratkom vremenu veliki broj osoba ima mogućnost doći do takvih informacija
• ne gledaju žrtvu u lice što im omogućuje da budu bezobzirniji nego inače, jer je prisutno potpuno odsustvo empatije, žrtvu ne vide pa niti ne znaju što žrtva proživljava.

Česti smo svjedoci različitih oblika zlostavljanja putem društvenih mreža među vršnjacima, od npr. kreiranja "grupa" koje u svom nazivu, pored imena i prezimena žrtve, imaju i riječ "mrzitelji", objavljivanja video uradaka koji prikazuju zlostavljanje, otvaranje lažnih profila u žrtvino ime i slično.

Naravno i na društvenim mrežama prijete sve one opasnosti koje su uobičajene za internet te za njihovo sigurno korištenje vrijede svi oni savjeti koji su već dani u poglavljima "Savjeti mladim korisnicima" i "Savjeti roditeljima".

No, pored već navedenih uobičajenih savjeta roditeljima i mladim korisnicima, možemo savjetovati sljedeće:

 

Savjeti roditeljima:

 • ukoliko vaše dijete ima otvoren profil na nekoj društvenoj mreži i vi otvorite profil na istoj mreži i budite prijatelj svom djetetu
 • ako se ne znate koristiti društvenom mrežom neka vas vaše dijete pouči tome
 • objasnite djeci da su osim njihovih prijatelja korisnici društvenih mreža i osobe koje mogu imati loše namjere te da stoga ne objavljuju osobne podatke koji se lako mogu zlouporabiti
 • budite sigurni da vaše dijete razumije osnove sigurnosti i privatnosti na internetu
 • savjetujte svom djetetu da mu prijatelji budu osobe koje poznaje u stvarnom životu, odnosno da oprezno prihvaća zahtjeve za novim prijateljstvima
 • povremeno zajedno s djecom  prokomentirajte aktivnosti na društvenoj mreži, neka vaša djeca znaju da ste zainteresirani i za njihov virtualni život
 • djeca nerijetko putem društvenih mreža igraju igrice, od kojih neke mogu stvarati nerealnu sliku o stvarnim životnim situacijama. Primjerice učestalo dobivanje čipova na poker igrici može dijete potaknuti na razne igre sreću i klađenja u stvarnom životu. Prekomjerno provođenje vremena u igranju igrica i komunikaciji putem društvenih mreža može izazvati stvarnu ovisnost i bitno utjecati na kvalitetu djetetova života
 • na svim društvenim mrežama postoje sigurnosni mehanizmi koji služe zaštiti svih korisnika, naučite se koristiti njima. Obično se pored svake poruke, posta, objavljene fotografije nalazi link klikom na koji možete prijaviti neprimjereni sadržaj. Moderatori ili administratori mreže će razmotriti vašu primjedbu i ukloniti s mreže neprimjereni sadržaj. Autor, odnosno osoba koja je objavila sporni sadržaj, neće znati tko je prijavio sporni sadržaj
 • ukoliko želite prijaviti policiji neki neprimjereni sadržaj, prije nego što to učinite moderatoru/administratoru društvene mreže, spremite ga na svoje računalo ili prijavite to policiji kako bi se to moglo učiniti. To lako možete učiniti  na način da u svom internet pregledniku potražite opciju "Save as …" ili "Spremi kao .." te na taj način spremite spornu internet stranicu (sadržaj) i pohranite eventualne dokaze
 • također, na većini društvenih mreža postoji sigurnosna opcija blokiranja određenih korisnika
 • potaknite i podržite svoje dijete u prijavi neprimjerenih sadržaja.

 

Savjeti mladima

Stvari koje objavljuješ na društvenim mrežama i internetu govore  puno o tebi, gdje živiš, s kim se družiš, koje stvari voliš, kako i s kim provodiš vrijeme….. isto tako po komentarima koje objavljuješ može se zaključiti kakva si osoba. Na internetu možeš upoznati zanimljive osobe, steći nova znanja, prijatelje, zabaviti se. Možeš razmjenjivati korisne informacije, učiti i saznati stvari za koje ne znaš koga pitati. Međutim, ne možeš svaku informaciju pronađenu na internetu smatrati točnom. Isto tako nisu svi ljudi s kojima komuniciraš pozitivni kakvima se predstavljaju. Neki nisu niti spola niti dobi koju navode, njihove profilne fotografije ne pripadaju njima. Takve osobe mogu podatke, fotografije koje objaviš ili s njima razmijeniš iskoristi protiv tebe.

Razmisli o zaštiti svoje privatnosti

Na svojim profilima objavljuj što manje podataka o sebi i svojoj obitelji po kojima te se može pronaći i uznemiravati.

Pažljivo čuvaj lozinke za pristup svojim računima i profilima kako ti ne bi bili "hakirani". Osobe koje saznanju tvoje korisničko ime i lozinku mogu u potpunosti izmijeniti sadržaj tvog profila na društvenim mrežama, mogu na tvom profilu navesti laži o tebi, napraviti razne fotomontaže, s tvoga e-maila mogu drugim osobama slati ružne poruke u tvoje ime i slično.

Provjeri postavke privatnosti na svojim profilima. Razmisli kome ćeš i koliko učiniti dostupnim svoje podatke i objave.

Možeš li odgovarati zbog svog ponašanja?

Na internetu kao i u životu trebamo poštivati odrađena pravila i snositi odgovornost ukoliko iz prekršimo.

Ne objavljuj podatke o svojim prijateljima ili drugim osobama bez njihove suglasnosti jer time možeš počiniti neko od kaznenih djelo protiv privatnosti.

Nikako ne objavljuj niti ne razmjenjuj fotografije ili snimke osoba za koje znaš da su mlađe od 18 godina ukoliko su na istima prikazane bez odjeće ili u seksualiziranom ponašanju jer možeš počiniti kazneno djelo Iskorištavanje djece za pornografiju za koje je zapriječena kazna do 12 godina zatvora.

Vrijeđanje, sramoćenje, ogovaranje, izrugivanje drugih osoba na Internetu može te dovesti u neugodu situaciju.

Kako prijaviti sadržaj koji je objavljen na nekoj od društvenih mreža?

Netko je o tebi objavio nešto što ne želiš da je objavljeno i odbija to ukloniti? Većina web stranica ima upute o sigurnosti i mogućnost prijave neželjenih sadržaja.  Hoće li sadržaj biti uklonjen zavisi od pravila pojedine web stranice.

Prije no što se pridružiš pojedinoj stranici svakako pročitaj pravila ponašanja na istoj i upoznaj se na koji način možeš prijaviti neželjeni sadržaj.

Ovdje možeš pogledati pravila i način prijave za najčešće korištene društvene mreže:

 • Facebook

Read Facebook's rules

Report to Facebook

Facebook Safety Centre

 • YouTube

Read YouTube's rules

Report to YouTube

YouTube Safety Centre

 • Instagram

Read Instagram's rules

Report to Instagram

Instagram Safety Centre

 • Tumblr

Read Tumblr's rules

Report to Tumblr by email

 • Twitter

Read Twitter's rules

Reporting to Twitter

 • Ask.fm

Read Ask.fm's 'terms of service'

Read Ask.fm's safety tips

  

On-line prijatelji

On-line te mnogu ljudi mogu pronaći i poželjeti biti tvoji prijatelji. Neki će ti biti interesantni, s nekima ćeš se puno dopisivati i imati ćeš osjećaj da ih poznaješ od uvijek. Čak i kada ti je neka osoba puno rekla o sebi ne znači da ju poznaješ i da znaš tko je ona stvarno.

Ukoliko  osoba s kojom ostvaruješ komunikaciju želi znati da li tvoji roditelji čitaju njezine poruke ili ukoliko od tebe zahtjeva da skrivaš svoju komunikaciju s njom o tome obavijesti roditelje jer ta osoba nema «dobre» namjere.

Ne odlazi bez pratnje na sastanak  s osobom koju si upoznao/upoznala putem mobitela, raznih chatova i blogova jer se može raditi o osobi koja nema dobre namjere i može ti učiniti nešto loše.

Ukoliko netko od tebe traži da radiš stvari koje te uznemiruju, čine nesigurnim, prestrašenim ili te stavlja pod pritisak prekini takvu komunikaciju, jer će ona najčešće postajati sve opterećujuća i opasnija. Ukoliko te netko voli neće te tjerati na ponašanja koja ne želiš.

Razmisli na temelju čega nekome vjeruješ?  Čak i kada se sve čini prijateljski, uzbudljivo zapitaj se može li biti iskorišteno da ti naudi. Nude ti se pokloni, nadoplata računa na mobitelu, novac- zapitaj se što se traži ili će se od tebe tražiti za uzvrat?

Selfies i web kamere

Selfies su totalno in zar ne? Razmisli koji selfie ćeš objaviti ili poslati nekome. Želiš li da taj selfie vide svi, baš svi koji te poznaju i koji će te poznavati u budućnosti?

Slanje fotografija nagog tijela ili razodijevanje pred web kamerom nikada nije dobra ideja, bez obzira koliko povjerenja imaš u osobu kojoj šalješ- kada nešto pošalješ potpuno gubiš kontrolu nad poslanim. Čak i kada obrišeš objavljenu fotografiju ili kada ju obriše onaj tko ju je objavio, ne možeš znati da li fotografiju u međuvremenu netko drugi pohranio.

Nepoznate osobe mogu ti se predstavljati kao prijatelji, steći tvoje povjerenje kako bi preuzeli kontrolu nad tvojim ponašanjem; mogu koristiti podatke koje si im dao/dala te prijetnjama, ucjenama, manipulacijom i emocionalnim nasiljem prisiliti te na ponašanja koja ne želiš.

Mogu te uvjeriti da se dragovoljno upustiš u sekualizirano ponašanje, prije no što pošalješ fotografiju ili uključiš web kameru promisli što će s snimkom biti kada se s primateljem više nećeš voljeti.

Ovo se može dogoditi i djevojkama i mladićima i u početku je teško prepoznati što se dešava: žrtve često misle da su u ljubavnoj vezi, dobrom odnosu, da mogu vjerovati sugovorniku, da su voljene te da njihovo povjerenje neće biti zloupotrijebljeno- nažalost ponekada su u krivu. Stvari lako mogu krenuti po zlu. Kada koristiš web kameru, lako se zanijeti, osobito kada si zaljubljen i osjećaš da si drugoj osobi privlačan/na. Budi svjesna/a da sve što snimaš web kamerom iz svoje sobe može biti snimljeno i podijeljeno s osobama s kojima to nikako ne bi želio/la podijeliti.

Kada prijaviti policiji?

Ukoliko on-line upoznaš nekoga tko te potiče ili tjera da razgovaraš o sexu on- line, traži da se nađete kako bi imali seksualni odnos, traži da se pred web kamerom seksualizirano ponašaš, traži da snimaš fotografije seksualnog sadržaja, fotografije svoga nagog tijela ili intimnih dijelova tijela…. prijavi to policiji. Prijaviti možeš pozivom na 192, dolaskom u policijsku postaju ali i on line prijavom na Red Button.

Ukoliko si poslao/la, razmijenila nešto zbog čega si zažalio/la nije kasno zatražiti pomoć- u policijskim postajama rade specijalizirani policijski službenici za mladež koji ti mogu pružiti pomoć, podršku i informaciju.

Sačuvaj podatke o neprimjerenom sadržaju, kopiraj stranicu, ne briši podatke i fotografije s mobitela ili računala kako bi policija mogla pronaći osobu koja ti narušava prava.

Bez obzira koliko stvari izgledale bezizlazno, bez obzira koliko ti je neugodno zbog objavljenog sadržaja obrati se za pomoć;  podijeli to s roditeljem,  odraslom osobom od povjerenja. Uvijek postoji pozitivno rješenje i postoje službe i ljudi koji su educirani da ti pruže pomoć .

Ukoliko stvari krenu po zlu nemoj se bojati potražiti pomoć ili savjet od roditelja, odrasle osobe koja skrbi o tebi ili policije!

Ukoliko vidiš neprimjeren sadržaj ili zlostavljanje druge osobe nemoj okolišati s prijavom neprimjerenog sadržaja, prijaviti možeš samom administratoru stranice kako bi uklonio neprimjeren sadržaj ali i anonimno policiji- Red Button.

Počinitelji su često uvjereni da ih policija ne može pronaći- varaju se!

 

Savjeti roditeljima - kako se zaštititi od neprimjerene komunikacije

Korištenje interneta i komunikacija mobitelom potrebe su vašeg djeteta. Omogućuju vam da u svakom trenutku znate gdje se vaše dijete nalazi, a s druge strane omogućava djeci da vam se jave kad god trebaju  pomoć ili savjet. Dobro je znati da je u Republici Hrvatskoj samo u 2008. godini 525 djece i maloljetnih osoba bilo seksualno iskorištavano i zlostavljano, od čega je 169 kaznenih djela počinjeno putem mobitela ili interneta. Većina tih kaznenih djela počinjena je korištenjem mobitela.

Razgovarajte sa svojom djecom o odgovornom korištenju mobitela ili računala. Mnogi od vas već su naučili da računalo koje koristi vaše dijete mora biti smješteno u prostoriji u kojoj borave i odrasli članovi obitelji te kako je potrebno s vremena na vrijeme provjeravati popis web stranica koje je Vaše dijete posjećivalo, no imajte na umu:

 • za razliku od računala, djeca imaju mobilni telefon uvijek sa sobom
 • znate li da posjedovanje, slanje i primanje fotografija i video isječaka koje prikazuju golu djecu, spolne radnje ili spolne odnose među djecom ili između djece i odraslih osoba predstavlja kazneno djelo za koje sud može izreći kaznu do deset godina zatvora
 • znate li da postoje odrasle osobe koje se predstavljaju kao vršnjaci vašeg djeteta te razgovorima putem mobilnih telefona ili razmjenjivanjem SMS-a ili MMS-a traže od djeteta da se snimi golo digitalnom kamerom mobilnog telefona
 • znate li da mnoga djeca zbog znatiželje, avanturizma, životnog neiskustva i neznanja dostavljaju takve fotografije ili video isječke odraslim osobama koje na taj način zadovoljavaju svoj spolni nagon i seksualnu sklonost prema djeci
 • takvi postupci predstavljaju kaznena djela seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja vašeg djeteta
 • ne dopustite da upravo vaše dijete postane žrtva ovakvih kaznenih djela.


Važno je pridržavati se ovih savjeta, kako bi zaštiti svoje dijete:

 • vaše dijete ima pravo na privatnost, ali je vaša dužnost znati s kim komunicira
 • dogovorite s djetetom da vam povremeno pokaže sadržaj SMS-a, MMS poruka i video isječaka koje ima pohranjeno u svom mobilnom telefonu
 • obratite pozornost na komunikaciju koju vaše dijete ostvaruje noću
 • nadzirite troškove koje dijete stvara korištenjem mobitela (troši li više od dozvoljenog) 
 • upozorite dijete da ne prima kodove za nadoplatu bonova za mobitel od nepoznatih osoba.


Upozorite dijete da ne komunicira s nepoznatim osobama, jer se druge osobe mogu lažno predstavljati kao njihovi vršnjaci

 • upozorite dijete da nikome ne daje osobne podatke o sebi, obitelji ili prijateljima, adresi stanovanja, datumu rođenja, korisničkim imenima i lozinkama koje koristi, svoje fotografije ili video isječke jer ih druge osobe mogu zlouporabiti
 • takvi podaci objavljeni na internetu ili dani nepoznatoj osobi mogu se proširiti brže i postaju dostupni puno većem broju ljudi nego da su objavljeni na velikom oglasu na najprometnijem gradskom trgu
 • dajte do znanja vašem djetetu da ćete ga zaštititi i da vam se može obratiti za pomoć čak i kada je učinilo nešto loše.


Ukoliko vaše dijete primi prijeteću, uznemirujuću ili seksualno neprimjerenu poruku ili se od njega traži da drugim osobama šalje svoje neprimjerene fotografije ili video isječke, odmah izvijestite policiju

 • pozivom na broj 192, gdje će vas dežurni operateri preusmjeriti na stručno osposobljenog policijskog službenika
 • dolaskom u najbližu policijsku postaju ili policijsku upravu.


Pomognite policiji da pronađe počinitelja

 • sačuvajte sadržaj SMS-a i MMS-a te fotografije i video-isječke na mobitelu
 • ostavite mobitel upaljenim
 • ne odgovarajte na poruke i pozive osobe za koju sumnjate da iskorištava i zlostavlja  vaše dijete
 • pripremite podatke o PIN i PUK brojevima te IMEI broju mobilnog telefona
 • pripremite i punjač za mobitel - sve to je potrebno da bi policijski službenici mogli učinkovito pomoći vama i vašem djetetu
 • dodatne obavijesti o sigurnom korištenju mobilnih telefona možete dobiti i od mobilnih operatera, koje možete kontaktirati putem besplatnih brojeva telefona ili e-mail adresa.