Ustrojstvo Ministarstva unutarnjih poslova

 

Ustav Republike Hrvatske (NN  85/10 – pročišćeni tekst)

 

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (NN  99/99, 29/02 i 49/02 – pročišćeni tekst)

 

Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11)

 

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11, 22/12, 39/13125/13 i 148/13)

 

Zakon o sustavu državne uprave (NN  150/11 i 12/13– Odluka USRH)

  • Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (NN  154/11 i 17/12)

 

 Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16)

  • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova (NN  70/12140/13, 50/14, 32/15 i 11/17)
  • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (NN 129/11, 82/12 i 140/13)
  • Uredba o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja (NN 117/11, 50/14, 32/15 i 11/2017).