početna > Policija > Policijska akademija > Visoka policijska škola > Organizacija VPŠ > Nastavnici - e-mail, telefoni, konzultacije

Nastavnici - e-mail, telefoni, konzultacije

 

 • dr. sc. KRUNOSLAV ANTOLIŠ, profesor visoke škole
e-mail: kantolis@fkz.hr
Telefon: 01/2426 341
Konzultacije: srijeda od 9 do 11 sati
 
 • TAJANA BAŠIĆ, viši predavač

e-mail: tbasic@fkz.hr
Telefon: 01/2426 357
Konzultacije: utorak od 13-15 sati

 •  dr. sc. DAMIR BRNETIĆ, viši predavač
e-mail: dbrnetic@fkz.hr
Telefon: 01/2426 335
Konzultacije: po dogovoru, svaki dan u uredovno vrijeme
  
 • izv. prof. dr. sc. KSENIJA BUTORAC
e-mail: kbutorac@fkz.hr
Telefon: 01/2426 340
Konzultacije: četvrtak od  13-15 sati
 
 • dr. sc. HRVOJE FILIPOVIĆ, viši predavač
Telefon: 01/ 2426 427
Konzultacije: srijeda od 9 do 11 sati
 
 •  dr. sc. IVANA GLAVINA JELAŠ, predavač
e-mail: iglavina@fkz.hr
Telefon: 01/2426 352
Vrijeme konzultacija: po dogovoru
 
 • dr. sc. STJEPAN GLUŠČIĆ, profesor visoke škole
e-mail: sgluscic@fkz.hr; sgluscic@yahoo.com
Telefon: 01/2426 364
Konzultacije: ponedjeljak od 12 do 14 sati
 
 • dr. sc. MILIVOJ JELENSKI, viši predavač

e-mail: jelenski@fkz.hr
Telefon: 01/2426 342
Konzultacije: utorak od 13 do 15 sati i po dogovoru

 

 • doc. dr. sc. ŽELJKO KARAS, profesor visoke škole
e-mail: zkaras@fkz.hr
Telefon: 01/2426 399
Konzultacije: petak od 8 do 10 sati
  
 • dr. sc. RUŽA KARLOVIĆ, viši predavač
e-mail: rkarlovic@fkz.hr
Telefon: 01/ 2426 350
Konzultacije: utorak od 10 do 12 sati
 
 
 • dr. sc. MIRJANA KONDOR-LANGER, viši predavač
e-mail: mklanger@fkz.hr
telefon: 01/2426351
konzultacije: utorak od 12 do 14 sati
 • DAVOR LABAŠ, viši predavač
e-mail: dlabas@fkz.hr
Telefon: 01/2426 369
Konzultacije: utorak od 12 do 14 sati
 
 • DAMIR MARAČIĆ, struč. spec. crim., predavač
e-mail: dmaracic@fkz.hr
Telefon: 01/2426 353
Konzultacije: po dogovoru, svaki dan u uredovno vrijeme
 
 • dr. sc. DAVORKA MARTINJAK, profesor visoke škole

e-mail: dmartinjak@fkz.hr
Telefon: 01/2426 356
Konzultacije: utorak od 12-14 sati

 

 • MIJO MENDEŠ, mag. cin., predavač
e-mail: mmendes@fkz.hr
Telefon: 01/2426 347
Konzultacije: srijeda od 10 do 12 sati
 
 • dr. sc. LANA MILIVOJEVIĆ, profesor visoke škole
e-mail:  lmilivojevic@fkz.hr , lana.milivojevic@yahoo.com (e-mail za konzultacije)
Telefon:  01/2426 349
Konzultacije: četvrtak, 13 do 14 sati
 
 • dr. sc.  ŽELJKO MRŠIĆ, profesor visoke škole
e-mail: zmrsic@fkz.hr
Telefon: 01/2426 361
Konzultacije: utorak od 12 do 14 sati, te po dogovoru svaki dan u uredovno vrijeme
 
 
 • mr.sc. RENATA ODELJAN, viši predavač
e-mail:  rodeljan@fkz.hr, renata.odeljan@gmail.com (e-mail za konzultacije)
Telefon:  01/24 26 344
Konzultacije: srijeda, 13 do 14 sati i prema dogovoru
 
 
 • doc. dr. sc. ANTE ORLOVIĆ, profesor visoke škole
Telefon: 01/2426 368
Konzultacije: prema dogovoru 
 
 • dr. sc. JOSIP PAVLIČEK, profesor visoke škole
Telefon: 01/2426 363
Konzultacije: utorkom 10:00 – 12:00 i prema dogovoru
 
 
 • dr. sc. NIKOLA PROTRKA, viši predavač
Telefon: 01/ 2426 354
Konzultacije: utorak od 11 do 12 sati
 
 
 • IZIDORA RADEK
e-mail: iradek@fkz.hr
Telefon: 01/ 2426 355
 
 
 • ŽELIMIR RADMILOVIĆ, univ. spec. crim., viši predavač
e-mail: zradmilovic@fkz.hr
Telefon: 01/2426 337
Konzultacije: utorak 10 do 11.30 sati
 
 
 
 • mr. sc. DAVOR SOLOMUN, viši predavač
e-mail: dsolomun@fkz.hr
Telefon: 01/2426 343
Konzultacije: utorak od 16 do 18; četvrtak od 12 do 14 sati
 
 
 • mr.sc. SIMONA STRMEČKI, viši predavač
e-mail: sstrmecki@fkz.hr
Telefon: 01/2426 366
Konzultacije: utorak i, četvrtak, od 13 do 15 sati, te prema dogovoru
 
 
 
 • mr. sc. DAVOR ŠTRK, viši predavač

e-mail: dstrk@fkz.hr
Telefon: 01/2426 359
Konzultacije: utorak od 10.00 od 11.30 sati

  

 • doc. dr. sc. JOŠKO VUKOSAV, profesor visoke škole
e-mail: vjosko@fkz.hr
Telefon: 01/2426 360
Konzultacije: srijeda od 13 do 15 sati
 
 
 • DAVOR ZIDAR, viši predavač
e-mail: dzidar@fkz.hr
Telefon: 01/2426 471
Konzultacije: utorak - četvrtak od 10 do 12 sati